LEGEA, MEDICAMENTUL ȘI SĂNĂTATEA

Alexandru ZNAGOVAN

Abstract


Sănătatea – bunul cel mai de preţ al Omului, este rezultatul unui număr impresionant de procese şi mecanisme biologice, extrem de complicate, care permit conservarea funcţiilor organismului într-un echilibru favorabil desfăşurării normale a activităţii. Sănătatea asigură fiecărui membru al societăţii posibilitatea întrebuinţării şi dezvoltării integrale a potenţialului său fizic, psihic şi afectiv, pentru a-şi realiza pe deplin aspiraţiile şi fericirea în societate. Și nu poate fi discuție despre Sănătate fără o abordare sistemică a tuturor instrumentelor și metodelor eficiente de menținere și/sau restabilire a ei, instrumentele juridice având un rol primordial integrant în acest sens.

 

LAW, MEDECINE AND THE HEALTH

Health – the most valuable asset of man, is the result of an impressive number of biological processes and mechanisms, extremely complicated, which allow the preservation of the functions of the body in a balance favorable to the normal development of the activity. Health ensures to every member of society the possibility of using and developing integrally its physical, mental and affective potential, in order to fully realize their aspirations and happiness in society. And there can be no discussion about Health, without addressing the effective methods and tools of maintaining and/or restoring it, the legal instruments having a fundamental role in this regard.


Keywords


health, drug, law, medicine consumer, pharmaceutical activity.

Full Text:

PDF

References


LEUCUTA, S. Tehnologia formelor farmaceutice. Cluj-Napoca: Dacia, 1995, p.7-8.

https://www.academia.edu/3668337/forme_farmaceutice-p.16 [Accesat: 07.10.2018]

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la Politica de Stat în domeniul medicamentului, nr.1352 din 03.10.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.149, art.1161.

BARNA, I. et al. Medicina veterinară de la origine și până la anul 1950. București, 2017, p.15.

https://adevarul.ro/sanatate/medicina/ce-trebuie-stii-despre-medic./index.html [Accesat: 11.10.2018]

SAFTA, V. et. al. Management și legislație farmaceutică. Chișinău: S. n., Tipografia Centrală, 2012, p.246.

https://romanialibera.ro/societate/utile/reflectii-la-legea-farmaciei-51093 [Accesat: 05. 01. 2019]

http://www.amed.md/ro [Accesat: 12.11.2018]

Ordinul MSMPS nr.OMS211/2018 din 2018-03-21 despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul de vigilență a dispozitivelor medicale. [Accesat: 07.01.2019]

RAD, I. Farmacologie generală: Suport de curs. Târgu-Mureș, Școala postliceală D. Cantemir, 2008, p.6.

POPOVICI, I, LUPULEASA, D. Tehnica farmaceutică. Vol.1. Iasi: Polirom, 2001, p.39.

http://www.hippocrates-project.eu/upload/E_learning/ro/what_are_medecines_-_ro.pdf [Accesat: 05.01.2019]

http://webcache.googleusercontent.com/docshare.tips/ist-farmacieicarte.html [Accesat: 18.10.2018]

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2012/mo273-279md/anexa_4_176.doc [Accesat: 24.10.2018]

Legea Republicii Moldova cu privire la medicamente, nr.1409-XIII din 17.12.1997. În: Monitorul Oficial al Repu-bl¬i¬cii Moldova, 1998, nr.52-53, art.368.

Art.41 pct.1,3 din Ordinul MS al României, nr.194 din 23.02.2015, privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman. În: Monitorul Oficial, 2015, nr.168 https://www.anm.ro/ORDINE/ORDIN%20194.pdf [Accesat: 20.02.2019]

Ordinul MSP din România nr.1964 din 2.12.2008 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţio¬narea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman. p.2. http:// www.lexmed.ro/doc/Ordinul_1964_2008.pdf [Accesat: 12.08.2018]

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la Politica de Stat în domeniul medicamentului, nr.1352 din 03.10.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.149, art.1161.

http://www.e-sanatate.md/News/1243/lista-prep.-psih.-control.-de-stat-se-ext.-cu-inca-27-de-subst.-narc.-si-stupef. [Accesat: 15.11.2018]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.