REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII PENALE A JUDECĂTORULUI PENTRU PRONUNȚAREA CU BUNĂ ȘTIINȚĂ A UNEI HOTĂRÂRI CONTRARE LEGII: UNELE ASPECTE DE DREPT COMPARAT

Dorin BOTNARENCO

Abstract


Acest articol este dedicat analizei comparative a răspunderii judecătorului pentru pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri contrare legii potrivit Codului penal al Republicii Moldova, al Ucrainei și al Federației Ruse. Cele mai multe deosebiri la infracțiunile examinate le regăsim la obiect și la latura obiectivă. Pe baza diferențelor evidențiate dintre regle­mentările examinate sunt propuse remanieri legislative pe plan național.

 

JUDGE՚S CRIMINAL LIABILIY FOR KNOWINGLY PRONOUNCING ABOUT AN UNLAWFUL JUDGMENT: SOME ASPECTS OF COMPARATIVE LAW

This article is dedicated fto the comparative analysis of judge’s criminal liability for knowingly pronouncing about an unlawful judgment in Republic of Moldova, Ukraine and Russian Federation. Most differences in the investigated offences are found in the object and the objective side. Based on the revealed differences, legislative amendments at national level are proposed.


Keywords


judgment, sentence, decision, ruling unlawful, illegal, judge, guilt, direct intention, knowingly.

Full Text:

PDF

References


Avizul nr.18 (2015) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni privind poziţia puterii judecătoreşti şi relaţia ei cu celelalte puteri ale statului în democraţia modernă. [Disponibil pe https://rm.coe.int/16805a4c79]

Hotărârea Curții Constituționale nr.12 din 28.03.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 307 din Codul penal (răspunderea penală a judecătorilor). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.162-170.

САИДОВ, А.Х. Сравнительное правоведение. Москва: Норма, 2006.

Codul penal al Republici Moldova, nr.985 din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996. [Disponibil pe http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891]

Кримінальний кодекс України № 2341-III от 05.04.2001. [Disponibil pe https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2341-14]

Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ. [Disponibil pe https://iacis.ru/upload/iblock/753/019.pdf]

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol. II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015.

ОВЧАРЕНКО, Е.Н. Ответственность судьи за неправосудное решение в Украине и РФ: сравнительно-правовой анализ. В: Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2013, №3.

ЗЕМЛЮКОВ, С.В., ИНОГАМОВА-ХЕГАЙ, Л.В., КОМИССАРОВ, В.С. и др. Российское уголовное право. Особенная часть. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.