REGLEMENTAREA ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Ion GUCEAC Jr.

Abstract


Dreptul omului la ocrotirea sănătății reprezintă un complex de drepturi care furnizează principalul atu, inalienabil – sănătatea acestuia. Când nu există sănătate, este dificil să vorbim despre deplinitatea capacității legale. Mai mult, calitatea sănătății determină calitatea vieții.

Sănătatea însăși prin natura sa este o valoare în sine şi o precondiţie pentru prosperitatea societăţii. Din aceste consi­derente, sănătatea cetăţenilor este una dintre principalele priorităţi ale fiecărui stat, iar politica în domeniul sănătăţii pre­vede dreptul tuturor de a avea acces la asistenţă medicală de înaltă calitate.

Prin politica pe care o promovează, Republica Moldova şi-a propus: majorarea speranţei de viaţă la naştere şi sporirea duratei de viaţă sănătoasă; asigurarea calităţii vieţii şi reducerea diferenţelor în termeni de sănătate pentru toate grupurile sociale; consolidarea parteneriatului intersectorial vizând fortificarea sănătăţii populaţiei; sporirea responsabilităţii indi­vidului pentru propria sănătate.

 

REGULATION OF COMPULSORY INSURANCE OF MEDICAL ASSISTANCE

The human right to health protection is a complex of rights that provides the main, inalienable asset - its health. When there is no health, it is difficult to talk about the full legal capacity. Moreover, the quality of health determines the quality of life.

Health by its very nature is a value in itself and a precondition for the prosperity of society. For these reasons, citizens' health is one of the main priorities of each state, and health policy provides for the right of everyone to access high quality healthcare.

Through the policy it promotes, the Republic of Moldova aims to: increase the life expectancy at birth and increase the healthy lifespan; ensuring quality of life and reducing differences in terms of health for all social groups; strengthening the cross-sectoral partnership aimed at strengthening the population's health; increasing the individual's responsibility for their own health.


Keywords


mandatory health insurance system, compulsory health insurance, medical insurance, medical services, insured person, unique program, insurer, and so on.

Full Text:

PDF

References


ВИГДОРЧИК, Н.А. Теория и практика социального страхования. Вып. 4. Москва-Петербург, 1923.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27 august 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

Legea Republicii Moldova cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială, nr.185-XV din 24.05.2001 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.90-91/697.

MURARU, I. Drept constituţional şi instituţii politice. Bucureşti: Actami, 1995.

IANCU, Gh. Drepturile fundamentale şi protecţia mediului. Bucureşti: Regia Autonomă Monitorul Oficial, 1998.

Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr.1515 din 16.06.1993. În: Monitorul Parlamentului, 1993, nr.10.

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2014. Chişinău, 2015, p.19, http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/02/raport_cpdom_2015.pdf [Accesat: 25.04.2015].

CREANGĂ, I., GURIN, C. Drepturile şi libertăţile fundamentale. Sistemul de garanţii. Chişinău: Tipografia Centrală, 2005.

Legea Republicii Moldova privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, nr.10 din 03.02.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183.

VLAICU, V. Dreptul la ocrotirea sănătăţii într-un mediu sănătos. În: Revista Naţională de Drept, 2009, nr.10-12.

Legea Republicii Moldova privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, nr.10 din 03.02.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183.

http://old2.ms.gov.md/sites/default/files/proiecte_desfasurare/raportul_privind_evaluarea_legislatiei_din_domeniul_ocrotirii_sanatatii_si_necesitatea_de_armonizare.pdf, [Accesat: 05.09.2019]

Legea Republicii Moldova privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, nr.10 din 03.02.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67 art.183.

Legea Republicii Moldova privind ocrotirea sănătăţii, nr.411 din 28.03.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34 art.373.

Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585 din 27.02.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280.

Legea Republicii Moldova cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593 din 26.12.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57.

Legea Republicii Moldova privind fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019, nr.301 din 30.11.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504-511, art.840.

Hotărâre cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr.387 din 10.12.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.198-202, art.1443. Data intrării în vigoare: 01.01.2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.