LIMITELE MATERIALE ȘI TEMPORALE ALE RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ÎN CADRUL PROCESULUI DE INSOLVABILITATE

Artur TARLAPAN

Abstract


Lucrarea are ca obiect de cercetare normele Legii insolvabilității, nr.149/2012, cu privire la limitele răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitorului aflat în procedura de insolvabilitate, care au provocat insolvabilitatea acestuia, precum și practica aplicării normelor în cauză. Având în vedere soluționarea neuniformă și, uneori, eronată, a litigiilor în această materie, se fac propuneri de îmbunutățire a practicii judiciare.

 

MATERIAL AND TEMPORAL LIMITS OF THE LIABILITY OF THE MANAGEMENT BODIES MEMBERS IN THE INSOLVENCY PROCEDURE

The paper has as research object the rules of the Insolvency Law no. 149/2012 regarding the limits of liability of the management bodies members of the debtor in the insolvency procedure, which caused its insolvency, as well as the practice of applying this rules. Considering the irregular and sometimes erroneous dispute resolution in this matter, proposals are made to improve the judicial practice.


Keywords


insolvency, management bodies members, material limits, temporal limits, tort liability.

Full Text:

PDF

References


Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție nr.2ri-145/2014 din 08.10.2014 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=13493

Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție nr.2rc-422/2015 din 17.06.2015 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=20372

ȘCHEAUA, M. Răspunderea civilă a membrilor organelor de conducere ale societăților comerciale reglementată de Legea nr.64/1995. În: Ad honorem Stanciu D. Cărpenaru. București: C.H. Beck, 2006, p.250-275.

Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție nr.2ri-2/2017 din 08.02.2017 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=34576

ȚĂNDĂREANU, N. Procedura reorganizării judiciare. București: All Beck, 2000.

PIPEREA, Gh. Obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale. Noțiuni elementare. Bucureşti: All Beck, 1998.

Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție nr.2rc-660/2015 din 09.09.2015 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=21757

Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție nr.2ri-2/2017 din 08.02.2017 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=34576

TURCU, I. Tratat teoretic și practic de drept comercial. Vol.II. București: C.H. Beck, 2008.

Recomandarea nr.86 din 20.01.2016 cu privire la practica aplicării art.248 alin.(5) din Legea insolvabilităţii http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=134

COSTIN, M.N., COSTIN, C.M. Răspunderea administratorilor. În: Ad honorem Stanciu D. Cărpenaru. București: C.H. Beck, 2006, p.239-249.

CĂRPENARU-STANCIU, D., HOTCA, M.A., NEMEȘ, V. Codul insolvenței comentat. București: Universul juridic, 2014.

BUFAN, R. (coord. șt.), DELI-DIACONESCU, A., MOȚIU, F. Tratat practic de insolvență. București: Hamangiu, 2014.

DOLACHE, I., COSMIN-HORIA, M. Reorganizarea judiciară și falimentul: practică judiciară. București: Hamangiu, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.