MODALITĂŢI DE CONSTITUIRE A CUPLURILOR FAMILIALE: CONSECINŢE DEMOGRAFICE

Maria BULGARU, Oleg BULGARU

Abstract


Tema elucidată în articol are la bază utilizarea, în esenţă, a datelor empirice ale cercetării sociologice „Comportamentul reproductiv al femeilor din Republica Moldova” (2017). Astfel, în  articol este analizată percepția a cinci generații de femei (1960, 1970, 1960, 1990 și 2000) din Republica Moldova cu referire la modalitățile de organizare a vieții de familie și impactul acestora asupra comportamentului reproductiv. Sunt evidențiate un șir de modificări ce s-au produs pe parcursul anilor în instituția căsătoriei și a familiei, care reflectă sub mai multe aspecte tendința respondentelor de a abandona valorile tradiționale și de a accepta valorile moderne/postmoderne. Rezultatele cercetării permit însă să concluzionăm că familia clasică, modalitățile tradiționale de constituire a cuplurilor familiale rămân a fi cele mai puternic valorizate de către respondente. Aceste concluzii sunt argumentate și prin rezultatele mai multor sondaje sociologice cu tema  „Pre­gătirea tinerilor pentru viața de familie”, realizate de studenții Departamentului de Sociologie și Asistență Socială în cadrul lucrului individual la cursurile Politici sociale, Familia contemporană: schimbări de modele și comportamente, Metode avansate în cercetarea socială etc.

DIFFERENT WAYS OF ESTABLISHING FAMILY COUPLES: DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES

The topic elucidated in this article uses essentially the empirical data of the sociological research „Reproductive Behavior of Women in the Republic of Moldova” (2017). Thus, the article analyzes the perception of the ways of organizing family life and their impact on the reproductive behavior based on five generations of women (1960, 1970, 1960, 1990, and 2000) from the Republic of Moldova. A series of changes have occurred over the years in the institution of marriage and family, which emphasize the tendency of the respondents to abandon traditional values and to accept modern/postmodern values. The results of the research, however, allow us to conclude that the classical family, the traditional ways of establishing family couples, remain the most strongly valued by the respondents. These conclusions also are argued by the results of several sociological surveys with the topic „Preparing young people for family life”, conducted by the students of the Department of Sociology and Social Work within the individual work at the courses Social Policies, Contemporary Family: Changes in Models and Behaviors, Advanced Methods in Social Research, etc.


Keywords


family, family/reproductive behavior, traditional modern values, alternative family models, marriage, cohabitation, divorce, family policies.

Full Text:

PDF

References


Situația demografică în anii 2014-2018. [Accesat: 18.08.2019] Disponibil: http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6430

Fiecare al cincilea copil din R. Moldova se naște în afara căsătoriei. [Accesat: 29.08.2019]. Disponibil: https://tvc.md/fiecare-al-cincilea-copil-din-r-moldova-se-naste-in-afara-casatoriei

SEGALEN, M. Sociologia familiei. Iași: Polirom, 2011.

BULGARU, M., BULGARU, O. Comportamentul reproductiv al femeilor din Republica Moldova. Chișinău: CEP USM, 2018.

MIHĂILESCU, I. Politici sociale în domeniul populaţiei şi familiei. În: ZAMFIR, E., ZAMFIR, C. Politici sociale. România în context european. Bucureşti: Alternative, 19956.

Căsătorii pe medii și grupe de vârstă, 1980-2018. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: http://statbank.statistica.md/

ШНЕЙДЕР, Л. Семья оглядываясь вперед. СПб.: Питер, 2013.

VOINEA, M. Psihosociologia familiei. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Private households by household type. [Accesat 29.08.2019] Disponibil: https://w3.unece.org/PXWeb2015/ pxweb/en/STAT/STAT__30-GE__02-Families_households/08_en_GEFHPrivHouse_r.px/

POPESCU, R. Introducere în sociologia familiei. Familia românească în societatea contemporană. Iași: Polirom, 2009.

BULGARU, M., CHISTRUGA, I. Familia tânără: aspecte ale adaptării la societatea în schimbare. Chișinău: CEP USM, 2015.

TOFFLER, A. Al treilea val. Bucureşti: Editura Politică, 1983.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.