THE ROLE OF SUPERVISION IN PROMOTING QUALITY SERVICES IN THE FIELD OF SOCIAL WORK

Stela MILICENCO

Abstract


Supervision in the field of social work represents a relatively new activity in the Republic of Moldova and signifies a modality of professional support offered to the staff in order to ensure the quality of the services provided, as well as to prevent the professional exhaustion of social workers. The concept of supervision is focused on the idea of continuous training, which promotes the professionalization of specialists in the field of social work.

ROLUL SUPERVIZĂRII ÎN PROMOVAREA SERVICIILOR DE CALITATE ÎN

DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE

Supervizarea în domeniul asistenţei sociale reprezintă o activitate relativ nouă în Republica Moldova și semnifică o modalitate de suport profesional oferit personalului în scopul asigurării calităţii serviciilor prestate, precum şi prevenirii epuizării profesionale a asistenților sociali. Concepția supervizării se axează pe ideea de formare continuă, prin care se promovează profesionalizarea specialiștilor în domeniul asistenței sociale.


Keywords


supervision, social work, professionalization, qualitative change, volunteering, beneficiary, appreciative methods.

Full Text:

PDF

References


ENGELBRECHT, L.K. Yesterday, Today and Tomorrow: is Social Work Supervision in South Africa Keeping up?. In: Social Work/Maatskaplike Werk, 2010, no46(3) //https://www.semanticscholar.org (Accessed on 15.01.2020).

COJOCARU, Ş. Metode apreciative în asistenţa socială. Iaşi: Polirom, 2005. 223 p. ISBN: 973-46-0124-5

MUNTEAN, A.(coord.) Supervizarea. Aspecte practice şi tendinţe actuale. Iaşi: Polirom, 2007, 275 page ISBN: 978-973-46-0758-7

MUNSON, C.E. Handbook of Clinical Social Work Supervision. Third Edition. New York: The Haworth Press Inc., 2002, 665 p. ISBN: 978-0789010773


Refbacks

  • There are currently no refbacks.