FENOMENUL CONVERGENȚEI MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA: CONDIȚII DE AFIRMARE ȘI FORME DE MANIFESTARE

Maria GUGULAN

Abstract


Convergența mediatică este un fenomen ce a apărut relativ recent în mass-media autohtonă. Primul pas spre convergență – dezvoltarea mediului online – a fost făcut în anii 2000, odată cu intrarea în circuit a tehnologiilor informaționale și expan­siunea Internetului pe piața mediatică, iar primele forme propriu-zise de convergență apar abia în anul 2010, odată cu lansarea holdingurilor de presă Jurnal Trust Media și General Media Group SRL. Deși putem deja vorbi despre un anumit nivel de convergență mediatică în mass-media autohtonă, totuși, diversele cooperări între instituțiile de presă vizează, în principal, interesele personale ale proprietarilor sau finanțatorilor acestora, care, de obicei, sunt din domeniul politic sau afaceri și au scopul de a manipula sau a obține anumite beneficii. Din această perspectivă, fenomenul convergenței se identifică cu un alt fenomen, cunoscut atât la nivel național, cât și global – concentrarea proprietății media, care duce la limitarea pluralismului de opinie și la slăbirea calității conținutului jurnalistic.

 

THE PHENOMENON OF MEDIA CONVERGENCE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: CONDITIONS OF AFFIRMATION AND FORMS OF MANIFESTATION

The media convergence is a phenomenon that recently occurred in the local media. The first step towards convergence – the development of online environment – was made in ‘2000, when the information technologies entered the circuit and the Internet extended on the media market. The first forms of convergence have occurred only in 2010, when the press holdings Jurnal Trust Media and General Media Grup SRL were launched. Although we may already speak about a certain level of media convergence in the local mass media, the various collaborations between press institutions aims mainly at the personal interests of their owners of financiers, who, usually, come from political or business field and have the purpose to manipulate or to get certain benefits. From this prospect, the phenomenon of convergence identifies with another phenomenon, known at national and world level – the concentration of media property, limiting the pluralism of opinions and weakening the quality of journalist content.


Keywords


media, digital technology, Internet, media convergence, convergent journalism.

Full Text:

PDF

References


MARIN, C. Mass-media și activitatea editorială. În: Republica Moldova: Enciclopedie. Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „A.Lupan” (Institut) a AȘM, 2016, p.761-778. ISBN: 978-9975-3089-0-8

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Anuar Statistic 2003. Dezvoltarea pieței serviciilor de telecomunicații și informatică în Republica Moldova [online]. Disponibil: https://www.anrceti.md/files/filefield/Anuarul%20statistic%202003_0.pdf [Accesat: 25.01.2019].

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Raport privind activi¬ta¬tea Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică și a evoluțiilor pieței serviciilor de telecomunicații și informatică în anul 2004 [online]. Disponibil: https://www.anrceti.md/files/filefield/Raport%20anual%202004_ro_0.pdf [Accesat: 25.01.2019].

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Evoluția pieței de co¬municații electronice în anul 2017 [online]. Disponibil: https://anrceti.md/files/filefield/2017_EvPiata_Raport.pdf [Accesat: 28.01.2019].

Harta mediilor digitale: Republica Moldova. Raport al Fundației pentru o Societate Deschisă, 2012 [online]. Disponibil: https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/7abfc67f-e722-403a-8b43-fcba3aa2a2cb/mapping-digital-media-moldova-romanian-20120927.pdf [Accesat: 12.03.2019]

Site-ul Unimedia.md. Disponibil: https://unimedia.info/

Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului. Studiul de măsurare a traficului și audienței site-urilor [online]. Disponibil: https://rating.gemius.com/md/tree/118 [Accesat: 19.07.2019].

Site-ul AGORA.md. Disponibil: https://agora.md/

Site-ul Noi.md. Disponibil: https://noi.md/

Site-ul Mediacritica.md. Disponibil: http://mediacritica.md/ro/

Site-ul EA.md. Disponibil: http://ea.md/

Site-ul Moldovenii.md. Disponibil: http://moldovenii.md/

Evaluarea situației mass-media din Republica Moldova – e posibilă reflectarea liberă și corectă a campaniei pentru alegerile parlamentare 2009 ?, realizat de Centrul Independent de Jurnalism [online]. Disponibil: http://alegeliber.md/files/publicatii/studiu_evaluare%20_massmedia.pdf (Accesat: 24.07.2019).

Codul Audiovizualului al Republcii Moldova nr.260 din 27.07 2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131-133.

DAILY, L., DEMO, L., SPILLMAN, M. The Convergence Continuum: A Model for Studying Collaboration Between Media Newsrooms. In: Atlantic Journal of Communication. 2005, vol.13, no.3, p.150-168. ISSN 1545-6870

Legea nr.28 din 05.03.2015 pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006. [online]. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view= doc〈= 1&id=358202 [Accesat: 11.07.2019]

GOGU, N. Pluralismul mediatic și concentrarea proprietății în mass-media din Moldova. În: Media Forward, martie 2018, I nr.3 [online]. Disponibil: https://freedomhouse.org/sites/default/files/03_Media-Pluralism-RO.pdf [Accesat: 14.07.2019].

MACOVEI, P., BUNDUCHI, I. ș.a. Capturarea mass- mediei și a altor mijloace de comunicare publică în Republica Moldova [online]. Disponibil: http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2017/05/TI_Moldova_Capturarea_Mass_Media.pdf [Accesat: 10.06.2019].

Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2019. Raport final 09 ianuarie - 24 februarie 2019, realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociația Presei Independente (API) [online]. Disponibil: http://www.api.md/upload/PDF/Raport_final%20_monitorzare_media.pdf [Accesat: 23.07.2019]

Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile prezidențiale 2016. Raport final 15 septembrie 2016 – 11 noiembrie 2016, realizat de CJI și API [online]. Disponibil: http://media-azi.md/ro/publicatii/monitorizarea-mass-media-%C3%AEn-campania-electoral%C4%83-pentru-alegerile-preziden%C8%9Biale-2016-1 [Accesat: 23.07.2019].

Monitorizarea mass-mediei în campania electorală pentru alegerile locale noi din 3 iunie 2018. Raport nr.5, 21 mai – 2 iunie 2018, realizat de CJI și API [online]. Disponibil: http://media-azi.md/ro/publicatii/monitorizarea-mass-mediei-%C3%AEn-campania-electoral%C4%83-pentru-alegerile-locale-noi-din-3-iunie [Accesat: 23.07.2019].

Memoriu privind libertatea presei în Republica Moldova (3 mai 2018 - 3 mai 2019), realizat de Centrul de Investigații Jurnalistice [online]. Disponibil: https://www.investigatii.md/ro/activitati/declaratii/memoriu-privind-libertatea-presei-in-republica-moldova-3-mai-2018-3-mai-2019 [Accesat: 24.07.2019].

Legea nr.11 din 26.02.2016 pentru modificarea și completarea articolului 66 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.123-127/240.

Legea cu privire la libertatea de exprimare, nr.64 din 23 aprilie 2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.117–118/355.

Legea comunicațiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54/155.

Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior nr.196 din 19.02.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.25-26/75.

Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr.139 din 02.07.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.191-193/630.

Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74/195.

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 6.06 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82–86/661.

Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (versiune 21.03.2019) [online]. Disponibil: http://media-azi.md/ro/file/9583 [Accesat: 12.07.2019].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.