MODALITĂȚI DE MANIFESTARE A CONVERGENȚEI MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Maria GUGULAN

Abstract


Fenomenul convergenței este unul relativ nou pentru jurnalismul din Republica Moldova. Cu toate acestea, o parte din instituțiile media autohtone au implementat deja unele practici specifice convergenței mediatice. Cel mai concludent exemplu în acest sens este holdingul General Media Group, care cuprinde posturile televizate Publika TV, Canal 2, Canal 3 și Prime TV, precum și postul de radio Publika FM, care retransmite integral conținutul mediatic difuzat de Publika TV. Produsele media puse pe post de cele patru posturi TV sunt realizate în aceeași redacție – redacția conver­gentă – ca urmare a unei strânse colaborări între jurnaliștii acestor instituții mediatice. Materialele jurnalistice sunt adap­­tate sau preluate și difuzate identic la toate cele patru posturi de televiziune, ceea ce duce la uniformizarea conţinu­tului mediatic și la diminuarea diversității opiniilor. Or, pentru realizarea reportajelor, care sunt difuzate la posturile TV menționate, în teren merge un singur jurnalist. Prin urmare, protagoniștii produselor media sunt aceiași la toate canalele.

 

WAYS OF MANIFESTING THE MEDIA CONVERGENCE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The phenomenon of convergence is a relatively new one for journalism in the Republic of Moldova. However, some of the local media institutions have already implemented some specific practices for media convergence. The most conclusive example in this regard is the holding company General Media Group, which includes the television stations Publika TV, Canal 2, Canal 3 and Prime TV, as well as the radio station Publika FM, which retransmits the entire media content broadcast by Publika TV. The media content broadcast by the four TV channels is produced in the same newsroom – the converged newsroom - as a result of a close collaboration between the journalists of these media institutions. The journalistic materials are adapted or taken over and disseminated identically to all four television channels, which results in the uniformity of the media content and the diminution of the diversity of opinions. Or, for the realization of the reports broadcast on all the mentioned TV channels, only one journalist goes to the field. Therefore, the protagonists of the media products are the same on all channels.


Keywords


: media, digital technology, Internet, media convergence, convergent journalism, media institution, Republic of Moldova.

Full Text:

PDF

References


Newsroom, 17:00. Publika TV. Disponibil: https://www.publika.md/emisiuni/_2492.html.

Reporter, 19:00. Canal 2. Disponibil: http://www.canal2.md/category/emisiuni/reporter.

Știrile Canal 3, 17:00. Canal 3. Disponibil: https://www.canal3.md/ro/stirile-canal3.html

Primele știri, 21:00. Prime TV. Disponibil: https://primelestiri.md/.

STEPANOV, G. The negative implications of modern information technologies on the printed press. In: International Journal of Communication Research, 2018, vol. 8, issue 4, p.326-331. ISSN 2246-9265

DAILY, L., DEMO, L., SPILLMAN, M. The Convergence Continuum: A Model for Studying Collaboration Between Media Newsrooms. In: Atlantic Journal of Communication, 2005, vol.13, no.3, p.150-168. ISSN 1545-6870


Refbacks

  • There are currently no refbacks.