MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A ACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE ÎN DREPTUL COMPARAT

Mihai ŞTEFĂNOAIA

Abstract


În prezentul articol autorul urmăreşte să ofere, prin metoda dreptului comparat, soluţii mai bune, specifice, relevante
procesului legislativ în interpretarea infracţiunii de trafic de persoane. Obiectul de cercetare al lucrării îl formează urmă-
toarele subiecte: conceptul şi natura traficului de persoane; recrutarea, primirea, adăpostirea, ascunderea, transportarea,
transferul sau acceptarea persoanelor în vederea exploatării acestora; factorii care contribuie la dezvoltarea traficului de
persoane; problemele prevenirii şi combaterii traficului de persoane; instrumentele juridice internaţionale de prevenire
şi combatere a traficului de persoane etc.
În calitate de suport la elaborarea prezentului demers ştiinţific a servit legislaţia penală a diferitelor state, o atenţie
specială fiind acordată următoarelor articole: art.165 „Traficul de fiinţe umane” şi art.206 „Traficul de copii” din Codul
penal al Republicii Moldova; art.210 „Traficul de persoane” şi art.211 „Traficul de minori” din Codul penal al României
din 2009; alin.1 art.1 al Legii Arabiei Saudite din 2009 cu privire la combaterea traficului de persoane; alin.(1) art.1 al
Legii Ghanei din 2005 cu privire la combaterea traficului de persoane; art.2 al Legii Mauritiusului din 2009 cu privire
la combaterea traficului de persoane; art.3 din Protocolul la Convenţia ONU din 15.11.2000: recrutarea, transportarea,
transferul, adăpostirea şi primirea victimei; Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe
umane, adoptată la 03.05.2005 etc.

EXPRESSIONS OF THE ACT OF HUMAN TRAFFICKING WITHIN THE COMPARATIVE LAW

This article seeks, by the method of comparative law to provide better solutions, specific, relevant to the legislative
process in the interpretation of the offence of human trafficking. The object of this research was formed by the following
topics: the concept and nature of human trafficking; the recruitment, reception, shelter, harbor, transportation, transfer
or acceptance of persons in order to exploit them; the factors contributing to the development of human trafficking;
the problems ahead of preventing and combating human trafficking; the international legal instruments to prevent and
combat trafficking in human beings etc.
As research support of the analysis was the penal legislation of different countries, with special attention given to
the following articles: art.165 „Human trafficking”, art.206 „Trafficking of children” the Penal Code of the Republic
of Moldova; art.210 „Human trafficking”, art.211 „Trafficking of Minors” the Penal Code of Romania from 2009;
par.1 art.1 of the Law of Saudi Arabia from 2009 on combating human trafficking; par.(1) art.1 of the Law of Ghana
from 2005 on combating human trafficking; art.2 of the Law of Mauritius from 2009 on combating human trafficking;
Article 3 of the Protocol to the UN Convention from 15.11.2000: the recruitment, transportation, transfer, harbor and
reception of the victim; the Convention of the European Council from 03.05.2005 on fighting against human trafficking etc.


Keywords


human trafficking, trafficking of minors, the main action of the offence, inaction, recruitment of the person, exploitation of the person, preventing and combating human trafficking

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.