RATIFICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ EFECTUATE DE REPREZENTANTUL CONTRACTUAL FĂRĂ ÎMPUTERNICIRI: A FI SAU A NU FI?

Elena BELEI

Abstract


Problema valabilității împuternicirilor reprezentanților contractuali în cadrul proceselor civile dintotdeauna a generat în practică discuții controversate. Articolul 81 CPC RM, deși pare simplu și clar, totuși cauzează un soi de disconfort pentru justițiabili, motiv pentru care se caută posibilități de surmontare a acestuia.  Recurgerea la norme de drept material pentru a eluda rigorile procesuale nu este o tendință salutară (de exemplu, la art.370 din Codul civil). Însă, legiuitorul Republicii Moldova ar putea căuta o soluție pentru a legifera modul de ratificare a actelor de procedură efectuate de reprezentantul fără împuterniciri, după cum și practica judiciară trebuie să se schimbe pentru a evita tentațiile substituirii normelor procedurale  prin norme de drept material.

 

RATIFICATION OF CIVIL PROCEDURE ACTS CARRIED OUT BY A CONTRACTUAL REPRESENTATIVE WITHOUT AUTHORIZATIONS: TO BE OR NOT TO BE?

The problem of the contractual representatives’ authorizations during civil proceedings has always led to controversial discussions in practice. Even though it seems to be simple and clear, art. 81 of Civil Code of Procedure causes a kind of discomfort for citizens seeking justice, which is the reason to look for possibilities of overcoming this situation. Making use of rules of substantive law with the intention to avoid procedural rigors does not represent a welcomed tendency (as, for exemple in art. 370 of Civil Code). However, the legislator of the Republic of Moldova could look for a solution with the purpose of legislating the way to ratify the procedure acts carried out by representatives without authorizations. The judicial practice also needs changing as to avoid the temptation to substitute proceedings rules through rules of substantive law.


Keywords


contractual representation, representative, general authorization, special authorization, procedural act, ratification.

Full Text:

PDF

References


Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.66-75.

DELEANU, I. Tratat de procedură civilă. Volumul I. Ediţie revăzută, completată şi actualizată. Bucureşti: Universul Juridic, 2013, p.766.

BELEI, E., COBAN, I. ș.a. Drept procesual civil. Partea generală. Chișinău: Lexon, 2016, p.396-397.

DELEANU, I. Op.cit., p.767.

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225 din 30.05.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130-134.

Legea cu privire la arbitraj, nr.23 din 22.02.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.88-89.

Legea cu privire la mediere, nr.137 din 03.07.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.224-233.

Codul de procedură civilă al României din 01 iulie 2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.247 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140271


Refbacks

  • There are currently no refbacks.