REFLECȚII ASUPRA ESENȚEI REGIMULUI POLITIC DIN PERSPECTIVA FILOSOFILOR MACHIAVELLI ȘI MONTESQUIEU

Svetlana SLUSARENCO, Veronica POZNEACOVA

Abstract


Articolul reprezintă un studiu dedicat operelor lui N.Machiavelli și Ch.Montesquieu cu referire la exercitarea puterii de stat și identificarea regimului politic. Lupta între doctrinele marilor filosofi Machiavelli și Montesquieu este veșnică, deoarece în orice societate există pericolul uzurpării puterii de stat. Acești filosofi au încercat să evidențieze valorile fundamentale ale societății și consecințele abaterii de la principiile democratice.

 

REFLECTIONS ON THE ESSENCE OF THE POLITICAL REGIME FROM THE POINT OF VIEW OF THE PHILOSOPHERS MACHIAVELLI AND MONTESQUIEU

This article is a study that focuses on the works of N.Machiavelli and Ch.Montesquieu who studied the process of the exercise of state power and the identification of the political regime. The struggle between the doctrines of the great philosophers Machiavelli and Montesquieu is eternal, because in any society there is the danger of usurping state power. These philosophers have tried to highlight the fundamental values of society and the impact of deviation from democratic principles.


Keywords


political regime, people, state power, dictatorship, social contract, despotism, governing force.

Full Text:

PDF

References


MĂNESCU, N. Regimul politic, organizarea puterii şi raporturile dintre organele puterii de stat. În: Analele Uni-versităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Seria „Ştiinţe Juridice”, 2014, nr.4, p.131-145.

DELEANU, I. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.1. Bucureşti: Europa Nova, 1996, p.163.

PAICA, A. Tipuri de regimuri politice: democraţie, autoritarism şi totalitarism. În: Revista de știință și cultură, „Limba Română”, 2010, nr.5-6, anul XX, p.161-169.

MACHIAVELLI, N. Principele. București, 1999, p.173.

MONTESQUIEU, C.L. Despre spiritul legilor. Vol.I. București, 1964. Disponibil: https://www.civisbook.ru/files/File/Monteskye_O%20dukhe.pdf

Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului, 1789. Disponibil: https://ro.wikisource.org/wiki/Declara%C8%9Bia_Universal%C4%83_a_Drepturilor_Omului

JOLY, M. Dialoguri în iad între Machiavelli și Montesquieu, p.11.

BEJAN, C. Marcus Aurelius. Gânduri despre sine însuși. București: Humanitas, 2013. Disponibil: https://cdn4.libris.ro/userdocspdf/436/ganduri-catre-sine-insusi.pdf

STERE, C. Curs de drept constitutional. Chișinău: Cartier Juridic, 2016, p.25.

DELEANU, R. Noțiunea și natura politico-juridică a cetățeniei ca instituție și condiție juridică a persoanei. În: Legea și Viața, 2011, nr.7, p.39-44.

GUCEAC, I. Curs elementar de drept constituțional. Vol.2. Chișinău. 2004, p.7.

IANCU, Gh. Drept costituţional şi instituţii politice. Ediţia a III revăzută şi completată. Bucureşti: Lumina Lex, 2005. 638 p. 973-588-968-4

Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. Disponibil: https://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/declarac89bia-de-independenc89bc483.pdf

FROMM, E. Fuga de libertate. București: Trei, 2016, p.9-39.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.