CALITATEA VICTIMEI ÎN CADRUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art. 238 CP RM

Andrei STRATAN

Abstract


Prezentul articol este dedicat cercetării juridico-penale a infracțiunilor prevăzute la art.238 CP RM, sub aspectul ca­lității victimei. Scopul investigației constă în analizarea sintetizată a infracțiunii de dobândire a creditului, împrumu­tu­lui sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare prin înşelăciune din perspectiva subiectului pasiv. Grație unei abordări mi­nuțioase a temei supuse cercetării, succedată de expunerea viziunilor doctrinare cuprinse în literatura de specialitate autohtonă și străină, subiectul dat prezintă un caracter novator. Oportunitatea efectuării unei analize individualizate a fiecărei victime a infracțiunii rezidă în necesitatea de a identifica pârghiile prin care făptuitorul realizează scopul mediat al infracțiunii, și anume - obținerea unui credit, a unui împrumut sau a unei despăgubiri/indemnizații de asigurare; majora­rea sumei acestora; obținerea unui credit sau împrumut în condiții avantajoase. Abordarea doctrinară a infracțiunii în cauză sub aspect comparat oferă o imagine de ansamblu asupra reglementărilor juridico-penale din legislația Federației Ruse, cu precădere în privința categoriilor de victime care se conțin în componențele de infracțiune.

 

THE VICTIM’S PECULIARITIES IN THE LIGHT OF THE Art.238 CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA  

The article hereunder presents a criminal analysis of the offenses comprised by article 238 PC RM, in terms of victims' quality. The purpose of this paper is to offer a comprehensive analysis of the crime of obtaining the credit, the loan or insurance damages/indemnity by fraud in the passive subject’s perspective. The investigated topic is thought to be a special one due to a meticulous research powered by the doctrinaires’ view points enshrined in the specialty literature. The necessity of providing an individualized characterization of each victim’s particularities is argued by identifying those tools by which perpetrator acts through thus realizing the purpose of obtaining the credit, the loan or insurance dama­ges/indemnity by fraud. The comparative aspect of crime investigation creates a general view in respect of regulations under the Russian Federation legislation, notably concerning the nature of victims comprised in the article.


Keywords


credit, loan, insurance indemnity, insurance damages, bank, investment company, insurer, savings and loan association, non-bank financial organization, financial institution, false information.

Full Text:

PDF

References


MITRACHE, C. Drept penal român. Partea generală. Ediția a 2-a. București: Universul Juridic, p.89.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439.

CUȘNIR, V. Particularitățile calificării infracțiunilor economice. Chișinău, 2013. Disponibil: https://usem.md/ uploads/files/Facultatea_de_Drept/Suport_Didactic/Ciclul_II/Note_de_Curs/003_-_Particularitatile_calificarii_ infractiunilor_ economice.pdf

Hotărîrea Plenului CSJ a RM Cu privire la practica soluţionării unor litigii ce rezultă din relaţiile de credit bancar, nr.5 din 04.02.2005. În: Buletinul CSJ a RM, 2005, nr.9/6.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48.

Dezvoltarea piețelor secundare în contextul creșterii volumului de credite neperformante. Disponibil:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-non-performing-loans-consultation-document_en.pdf

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.108-112.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.60-62.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49.

POPA, I.L., DIMA, B. Analiza Sistemului Bancar Comercial. Timişoara: Mirton, 2004.

ДМИТРЕНКО, Т. Средства от невозврата кредитов. B: Банковские технологии, 2003, c.79-81.

КУЗНЕЦОВ, И.В. Понятие и виды предметов преступлений в уголовном праве России. Челябинск, 2007, c.32.

ВИШНЯКОВА, Н.В. Объект и предмет преступлений против собственности. Омск, 2003. c.6.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.411-420.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.