REDOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE DE CĂTRE CETĂȚENI AI REPUBLICII MOLDOVA ȘI AI UCRAINEI

Ruslan DELEANU

Abstract


Redobândirea cetățeniei române de către cetățeni ai Republicii Moldova și ai Ucrainei a cunoscut o îmbunătățire graduală a cadrului legislativ. Politica statului român de a acorda cetățenie română cetățenilor moldoveni și ucraineni a creat tensiuni regionale în diferite perioade de timp, iar perioada de soluționare a unei cereri de redobândire a cetățeniei române a crescut de la câteva luni între anii 1991 și 2001 la aproximativ doi, trei ani în prezent. Dacă între anii 2001 și 2007 procedura redobândirii cetățeniei române a fost aproape blocată, atunci după aderarea României la Uniunea Europeană și la NATO această procedură va cunoaște o îmbunătățire considerabilă. În mod special ne referim la modificările legislative operate în anul 2010 în legea cetățeniei române, care redefinesc fundamental dreptul la redobândirea cetățeniei române și reorganizează din temelii aparatul instituțional administrativ care supervizează implementarea lui.

Singura provocare actuală în domeniul redobândirii cetățeniei române o reprezintă termenul exagerat de lung pentru analizarea/soluționarea unei astfel de cereri.

 

ROMANIAN CITIZENSHIP REGAINING BY CITIZENS OF
      THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND UKRAINE

The regain of Romanian citizenship by citizens of the Republic of Moldova and Ukraine has seen a gradual improvement of the legislative framework. The Romanian state's policy of granting Romanian citizenship to Moldovan and Ukrainian citizens created regional tensions over various periods of time, and the period for resolving a request for regaining Romanian citizenship has increased from several months between 1991-2001 to about two or three years at the moment. If between 2001 and 2007 the procedure for regaining the Romanian citizenship was almost blocked, after Romania's accession to the European Union and NATO this procedure will experience considerable improvement, in particular I refer to legislative changes occurring in 2010 on the law of Romanian citizenship, which fundamentally redefine the right to regain the Romanian citizenship and reorganize from the ground up the administrative institutional apparatus that oversees its implementation.

The only current challenge in the field of regaining Romanian citizenship is the excessively long term for analysing/resolving such a request.


Keywords


Romanian citizenship regaining, citizenship, dual citizenship

Full Text:

PDF

References


IORDACHI, C. (coordonator), LEONESCU, Șt. ș.a. Redobândirea cetățeniei române. București: Curtea Veche, 2012, p.67.

Ibidem, p.68.

Convenția Europeană asupra Cetățeniei. În: Monitorul Oficial al României, 2002, nr.490.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.