ABORDĂRI COGNITIVE ALE LEASINGULUI CA INSTITUȚIE INTERDISCIPLINARĂ A DREPTULUI INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN PRIVAT

Adrian CREŢU

Abstract


Prezenta publicaţie este consacrată analizei aspectelor cognitive ale noţiunii, relvanţei şi gradului de studiere în literatura de specialitate a leasingului financiar internaţional ca instituţie şi normă juridică, comună mai multor ramuri de drept privat.

Investigaţia continuă cu analiza reglementărilor legislației naţionale, europene şi internaţionale, a fondului doctrinar şi a practicii judiciare referitoare la instituţia leasingului studiat prin prisma normelor de drept comercial internaţional.

Se demonstrează apartenenţa instituţiei leasingului financiar internațional la profilul științific drept privat; specia­­litatea 553.06. - drept internaţional şi european privat în cadrul sistemului de drept al Republicii Moldova, precum şi al altor ramuri de drept naţional, dobândind astfel un caracter interdisciplinar. 

 

COGNITIVE APPROACHES TO LEASING AS AN INTERDISCIPLINARY INSTITUTION OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN PRIVATE LAW

This publication is devoted to the analysis of the cognitive aspects of the notion, relevance and degree of study in the specialized literature of international financial leasing as an institution and common legal norm of several branches of private law.

The investigation continues with the analysis of the national, European and international legal regulations the juridical practice and the doctrinal fund regarding the leasing institution studied under the rules of international commercial law.

It is demonstrated that the international financial leasing institution belongs to the scientific profile: private, specialty 553.06. - International and European Private Law and the legal system of the Republic of Moldova, and other branches of national law, thus gaining an interdisciplinary character.


Keywords


National, European and International Doctrine, international financial leasing, interdisciplinary institution, international and European private law.

Full Text:

PDF

References


Dicționarul explicativ al limbii române. Ediția a 2-a. București: Univers Enciclopedic Gold, 2009, p.2, 203.

Houtte, H.V. The Law of International Trade. London: Sweet and Maxwell, 1995, p.1.

JACQUET, J.-M., DELEBECQUE, Ph. Droit du commerce international. Paris: Dalloz, 1997, p.121.

POPESCU, T.R. Dreptul comerţului internațional. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, p.143-144.

MAZILU, D. Dreptul comerțului internațional. Partea specială. București: Lumina Lex, 2001, p.301.

GRIBINCEA, L. Dreptul comerţului internaţional. Chişinău: Reclama, 2014, p.586.

MAMALIGA, I., CREȚU, A. Leasingul – contract modern în dreptul comerţului internațional. În: Revista Relații Internaționale Plus (Chișinău), 2013, nr.2, p.147-160; Revista Națională de Drept (Chișinău), 2014, nr.5, p.40-44.

Noul dicționar universal al limbii române. Chișinău-București: Litera Internațional, 2007, p.612.

Dicționarul Explicativ al Limbii Române. București: Univers Enciclopedic, 1998, p.496.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităților științifice, nr.199 din 13.03.2013. În: Minitorul Oficial al Republicii Moldova, 3013, nr.60-63 (4378-4381), unde se menționează domeniul: 5 științe sociale și economice; ramura științifică: 55 științe juridice; profilul științific: drept privat; specia-li¬tatea științifică: 553.06. – drept internațional și european privat.

Micul dicționar academic. Vol.III, literele I-Pr. București: Univers enciclopedic, 2013, p.69. Explică sensul cuvântului interdisciplinar – care aparține mai multor discipline sau care stabilește relații între mai multe discipline sau științe, care este fundamentat pe transferul de metodologii și concepte între discipline.

Codul vamal al Republicii Moldova cu modificările ulterioare, adoptat la 20.07.2000, publicat la 01.01 2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007. Ediție specială.

RODIERE, R., RIVES-LANGE, J.L. Droit bancaire. Paris: Dalloz, p.23. În: Mazilu, D., Șandru, D.-M. Practică jurisdicțională și arbitrală de comerț international. București: Lumina Lex, 2002, p.47, 48-49.

Ibidem.

Codul fiscal al Republicii Moldova, nr.1163-XIII din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62/522.

Noul Cod civil al Republicii Moldova, reprezintă legea organică nr.1107-XV din 6 iunie 2002 intrată în vigoare la 1 ianuarie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86(967-971), cu modificările ulterioare intrate în vigoare la 01.03.2019.

Legea cu privire la leasing, nr.59 din 28.04.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.92-94, cu modificările ulterioare.

Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, nr.81-XV din 18.03.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64-66/344, art.3 completat prin Legea nr.60-XVI din 28.04.2005, în vigoare din 08.07.2005 cu modificările ulterioare.

Cartea a Cincea Dreptul Internațional Privat (art.2576-2671) din Noul Cod civil al Republicii Moldova.

UNGUREANU, C.T. Dreptul european privat al afacerilor. Iași: Junimea, 2002, p.5-6.

MAMALIGA, I. Determinarea legii aplicabile contractului comercial international cu concursul normelor conflic-tuale și convenționale europene și universale uniforme. În: Revista Națională de Drept, 2012, nr.3, p.28-29.

Ibidem, p.30.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.