BAZA JURIDICĂ A RELAȚIILOR MOLDO-FRANCEZE

Violeta COTILEVICI, Svetlana CEBOTARI

Abstract


Relațiile interstatale ale Republicii Moldova pe plan internaţional încep să se profileze odată cu desprinderea acesteia de la URSS, în împrejurările loviturilor mişcărilor de eliberare naţională, desfăşurate în toate republicile unionale. Recunoaşterea şi afirmarea Republicii Moldova ca stat, integrarea sa în circuitul internaţional în calitate de actor cu drepturi depline este rezultatul unor eforturi reale pe plan extern ale ţării noastre. În contextul analizei relațiilor moldo-franceze, este de menționat faptul că fundamentul raporturilor interstatale este constituit din baza normativă a colaborării dintre state care cuprinde documentele relevante privind domeniile de cooperare şi totalitatea clauzelor care reglemen­tează principiile colaborării, instrumentele instituționale, prevederile de fond, angajamentele reciproce, garanțiile orien­tate spre dezvoltarea colaborării.

 

THE LEGAL BASIS OF THE MOLDOVAN-FRENCH RELATIONS

The interstate relations of the Republic of Moldova internationally begin to emerge with its withdrawal from the USSR, in the circumstances of the strikes of the national liberation movements, carried out in all the Union republics. The recognition and affirmation of the Republic of Moldova as a state, its integration into the international circuit as a full-fledged actor, is the result of real efforts abroad on the part of our country. In the context of the analysis of the Moldovan-French relations, it is worth mentioning that, the foundation of the interstate relations is constituted from the normative basis of the collaboration between states that includes the relevant documents on the fields of cooperation and all the clauses that regulate the principles of cooperation, the institutional instruments, the substantive provisions, the commitments reciprocal, guarantees oriented to the development of collaboration.


Keywords


Republic of Moldova, French Republic, interstate relations, actor, foreign policy, conception, agreement, political-legal framework.

Full Text:

PDF

References


BORȘ, V. Corelația dintre politica externă și politica internă. În: Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova. Vol.II. Seria „Științe socioumanistice”, Chișinău, 2004, p.55-57.

CEBOTARI, S., SACA, V., COROPCEAN, I. Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraționiste: Monografie. Chișinău, 2008, p.34. ISBN 978-9975-9692-3-9

Cetățenii Republicii Moldova care au locuit și au muncit în Franța vor primi suport de reintegrare la întoarcerea în țară. [online]. [Accesat: 01.12.2017]. Disponibil: http://msmps.gov.md/ro/content/cetatenii-republicii-moldova-care-au-locuit-si-au-muncit-franta-vor-primi-suport-de.

Tratate internaționale la care Republica Moldova este parte. Vol.18 (1990-1998). Chișinău: Moldpress, 1999. p.414-415.

Arhiva curentă a MAEIE al Republicii Moldova, fond 2, inventar 3-b, dosar 143, f 67.

Traité d’amitié, d’entente et de coopération (en vigueur depuis 01.12.1995). [online]. [Accesat: 13.08.2015]. Disponibil: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DA6D742D0424838E1EAF2CF83.

Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte. Vol.32. Chișinău: Moldpres, 2000, p.233.

Acordul de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze [online]. [Accesat: 26.03.2016]. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈 =1&id=356851.

Relaţiile moldo-franceze în domeniul finanţelor publice. [online]. [Accesat: 20.12.2016]. Disponibil: http://www.mf.gov.md/node/10031.

Moldova şi Franţa au semnat un acord de cooperare în domeniul patrimoniului cultural. [online]. [Accesat: 29.06.2016]. Disponibil:http://www.infotag.md/populis-ru/222529/.

Concepţia politicii externe a Republicii Moldova (direcţii principale de activitate) din 8 februarie 1995, nr.368-XVI. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.4. [online]. [Accesat: 14.05.2017]. Disponibil: http://www.mfa.md/Ro/Policy Key Elements/Politica Ext Conceptia; http://www.mfa.md/Po/Politicabilaterale/relatiiRM-EuropaAN.htm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.