CADRUL LEGISLATIV AL CONTRACTELOR ÎN MEDIUL ONLINE

Aliona CARA-RUSNAC

Abstract


Articolul este dedicat cercetării problemei privind contractele încheiate în mediul online al Internetului. Se analizează aspectele legale ale cercetării contractelor electronice (contractelor în mediul online). Sunt reflectate prevederile noi ale legislației civile a Republicii Moldova în domeniul actelor juridice încheiate în format electronic, precum și unele prevederi noi ale reglementării contractelor inteligente bazate pe tehnologia blockchain în unele state din SUA.

 

LEGAL FRAMEWORK OF THE CONTRACTS IN VIRTUAL SPACE

The article is devoted to the problem of contracts performed in on line virtual space of the Internet. It is focused on the legal aspects of the analyses of electronic contracts (contracts in virtual space). It reflects the settlements of the new civil legislation of the Republic of Moldova in the field of electronic form of acts as well as it describes the new provisions of smart contracts based on blockchain technology in some states of the United States.


Keywords


legal framework, contract in virtual space, smart contract, e-contract, e-governance, e-commerce, e-banking, e-tax, jurisdiction, electronic form

Full Text:

PDF

References


ABDUDZHALILOV, A. Legal description of the contracts concluded in the internet. In: Журнал российского права, 2016, №2, c.72-82.

Гражданское право: Учебник. В 2-х т. / Под ред. Ю.К. Толстого. Том 1. Москва, 2010, с.586.

ЗАЖИГАЛКИН, А.В. Международно-правовое регулирование электронной торговли: Диссертация на соис-кବние ученой степени кандидата юридических наук. СПб., 2005, с.126.

ДМИТРИК, Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав с использованием сети Интернет. Москва, 2006.

РАССОЛОВ, И.М. Информационное право: Учебник для магистров. Москва, 2013, с.304.

BLEONCĂ, A. Contractul în formă electronică. București: Hamangiu, 2010, p.19.

Codul civil al Republcii Moldova nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republcii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661, republicat: 01.03.2019 în Monitorul Oficial al Republcii Moldova nr.467-479, art.784.

http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A4-1998-0173&language=EN.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32000L0031

REGENBOGEN, I. Aventurile și provocările semnăturilor electronice în era digitală. În: Revista Româna de Drept Privat, 2019, nr.1.

Hotărârea Guvernului României nr.245/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020. În: Monitorul Oficial, 2015, nr.340.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_ro.

The 2018 Joint Economic Report. Report of the Joint Economic Committee Congres of the Untied States on the 2018 Economic report of the President. Ch. 9, Building a secure future of the blockchain at a Time, Section Regulatory Questions (13 March 2018), note 23, pp.218.

Arizona House Bill 2417, https//www.azleg.gov/legtext/53leg/1r/bills/hb2417p.pdf [Accesat: 20.10.2019].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.