CARACTERISTICA ACTELOR DE PROCEDURĂ ÎN CADRUL EXECUTĂRII SILITE A OBLIGAȚIEI VAMALE

Pavel ȚURCAN

Abstract


Acte de procedură reprezintă, de fapt, orice manifestare de voință și orice operațiune juridică efectuată în cursul și în cadrul procesului de executare silită de către organul vamal, plătitorul vamal sau ceilalți participanți atrași în cadrul acestui proces, în legătură cu exercitarea drepturilor sau îndeplinirea obligațiilor procesuale și nemijlocit în vederea producerii unor efecte juridice în plan procesual.

Orice proces, inclusiv cel al executării silite, este de neconceput fără efectuarea actelor de procedură, care pun în va­loare raporturile juridice dintre părțile aflate în litigiu. Am  putea afirma că, după cum în dreptul  material actele și fapetele juridice sunt substanța însăși a vieții juridice, tot astfel acetele de procedură constituie cadrul esențial în orice proces, de orice natură.

Actele procedurale  în cadrul executarii silite a obligației vamale, de fapt ca și în oricare alt proces, țin de faza de desfășurare a întregii proceduri la o anumită etapă și constituie instrument de bază  în obținerea unui efect juridic scontat. 

 

PROCEDURAL ACTS IN THE ENFORCEMENT OF THE CUSTOMS OBLIGATION

Procedural documents are in fact any expression of will and any legal operation carried out during and in the enforcement process by the customs body, the customs payer or other participants involved in this process, in connection with the exercise of rights or the fulfillment of procedural obligations; and directly in order to produce legal effects in the procedural plan.

Any process, including enforcement, is inconceivable without the performance of procedural documents, which high­light the legal relationship between the parties to the dispute. We could say that just as in material law legal acts and deeds are the very substance of legal life, so these procedural ones constitute the essential framework in any process, of any nature.

Procedural acts in the enforcement of the Customs Obligation, in fact, as in any other process, are related to the phase of the entire procedure at a certain stage and are a basic tool in obtaining an expected legal effect.


Keywords


procedural act, regularization decision, collection order, forced execution, taxation act, lifting act, contestation, act of suspension of customs operations, deficiency act.

Full Text:

PDF

References


UNGUREANU, O. Actele de procedură în procesul civil (la instanţa de fond). Bucureşti: Casa de editură şi presă „Şansa” – SRL, 1994. 215 p. ISBN-10: 9739167225

Codul Vamal al Republicii Moldova, nr.1149 din 20.07.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ediție specială din 01.01.2007.

Ordinul Srviciului Vamal cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a Deciziei de regularizare nr.333 din 31.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.256-260.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, nr.1140 din 02.11.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligației vamale și a contractului– tip privind modificarea termenului de stingere a obligației vamale prin amânarea sau eșalonarea plăților, nr.30 din 28.01.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34.

Ibidem.

Ibidem.

Codul vamal al Republicii Moldova, art.1308.

Ibidem, art.127.

Ibidem, art.1306.

HCA al BNM privind aprobarea Regulamentului privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, nr.375 din 15.12.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4.

Codul vamal al Republicii Moldova, art.1308 alin.18.

Ibidem, art.288.

Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116 din 19.07.-2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320.

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție de modificare şi completare a Hotărârii Plenului CSJ nr.4 din 24.12.2010 „Cu privire la practica examinării în contencios administrativ a litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale”. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=214

Ibidem.

ANDREIU, D., FLORESCU, P. Executarea silită: reglementare, doctrină, jurisprudență. București: C.H. Beck, 2007. 580 p. ISBN 9789731150482


Refbacks

  • There are currently no refbacks.