INFLUIENȚA STĂRII DE URGENȚĂ ASUPRA DREPTULUI LA ÎNVĂȚĂTURA

Natalia CHIBAC, Veronica POZNEACOVA

Abstract


Articolul reprezintă un studiu dedicat naturii dreptului la învățătură, importanței acestui drept și poziționării lui în cadrul drepturilor naturale și inalienabile ale omulu prin prisma reglementărilor naționale și internaționale. Scopul urmărit de autori rezidă în determinarea impactului declarării stării de urgență asupra dreptului la învățătură și în depistarea eventualelor încălcări ale acestui drept.

 

INFLUENCE OF THE STATE OF EMERGENCY ON THE RIGHT TO EDUCATION

This article is a study dedicated to the nature of the right to education, the importance of this right and its position within the natural and inalienable rights of man through the prism of national and international regulations. The purpose of this article is to determine the impact of declaring a state of emergency on the right to education and to detect possible violations of this right.


Keywords


human rights, right to education, state of emergency, inalienable rights, social-economic character, limitation of rights, doctrinal classification.

Full Text:

PDF

References


CÂRNAȚ, T. Drept constituțional. Ediția a II-a. Chișinău: PRINT-CARO, 2010. 513 p. ISBN: 978-9975-4069-3-2

DRĂGANU, T. Drept constituțional și instituții politice – tratat elementar. București: Lumina Lex, 1998. 368 p. ISBN 9735880520

Constituția Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1. Republicată în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78.

DELEANU, I. Drept constituțional și instituții politice. Vol.II. Iași: Chemarea, 1996. 252 p. ISBN 9739713068

BÎRSAN, C. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Vol.I. Drepturi şi libertăţi. București: All Beck, 2005. 1251 p. ISBN: 973-655-573-9

ROUGET, D. Le guide de la protection inernationale des droits de l'homme. Paris: La Pensée Sauvage, 2000. 381 p. ISBN 2-85919-161-5

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/circa-20-000-de-copii-si-3000-de-profesori-fara-computere-cum-se-pregateste- mecc-pentru-un-eventual-al-doilea-val-de-epidemie/

NEGRU, B., OSMOCHESCU, N., SMOCHINĂ, A., GURIN, C., CREANGĂ, I. Constituția Republicii Moldova. Comentariu. Chișinău: ARC, 2012. 576 p. ISNB 978-9975-61-700-0

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. [Accesat: 02.05.2020]. Disponibil: https://www.ohchr.org/EN/ UDHR/ Documents/UDHR_Translations/rum.pdf

Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966 prin Rezoluţia 2200 A (XXI). Intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976, cf. dispoziţiilor art.27. [Accesat: 24.04.2020]. Disponibil: http://hotararicedo.ro/files/files/PACTUL %20INTERNATIONAL%20CU%20PRIVIRE%20LA%20DREPTURILE%20ECONOMICE,%20SOCIALE%20SI%20CULTURALE.pdf

WACHSMANN, P. Droits de l'homme. Protection internaţionale. In: ALLAND, D., RIALS, S. Dictionnaire de la culture juridique. Paris: PUF, 2003. 198 p. ISBN 978-2-247-17961-9.

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. [Accesat: 11.05.20202]. Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf

CEDH, 23 iulie 1968, precit., § 3. [Accesat: 12.04.2020]. Disponibil: https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/ decisions/cedh-23-juillet-1968-affaire-linguistique-belge-affaire-numero-1474-1677-169162-1769-199463-et-212 664/

Ingrid Jordebo et Ingrid Jordebo. Fondation des écoles chrétiennes c/Suède, Comis. EDH, 6 martie 1987, nr.11533/ 1985 DRnr.51. [Accesat: 06.04.2020]. Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR& id=001-386&filename=001-386.pdf&TID=ihgdqbxnfi

Hotărârea Curții Constituționale cu privire la controlul constituţionalităţii pct.5 alin.5 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 3 martie 1998 „Cu privire la măsurile urgente de realizare a Legii bugetului pe anul 1998”, nr.27 din 29.09.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.94.

Legea privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, nr.212 din 24.06.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137.

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind declararea stării de urgență, nr.55 din 17.03.2020. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.86.

Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României. [Accesat: 30.04.2020]. Disponibil: https://www.presidency.ro/ro/media/decret-semnat-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei


Refbacks

  • There are currently no refbacks.