REFERENDUMUL CA FORMĂ FUNDAMENTALĂ A DEMOCRAȚIEI POLITICE

Pavel MIDRIGAN, Mariana BORDIAN

Abstract


Suveranitatea națională aparține poporului, iar cele mai importante probleme ale societății și ale statului le poate rezolva el însuși sau prin reprezentații săi. Referendumul, inclusiv prin inițiativa populară, în sensul prevederilor constituţionale, reprezintă o formă supremă de exercitare a suveranităţii naţionale. În timp ce încrederea în Parlament, ca organ reprezentativ, scade constant, referendumul poate deveni o formă viabilă de consultare a poporului, precum și de adoptare a cadrului legal. Referendumul este un instrument important al democraţiei directe.

 

THE REFERENDUM AS A FUNDAMENTAL FORM OF POLITICAL DEMOCRACY

National sovereignty belongs to the people, and the most important problems of society and the state can be solved by itself or through its representatives. The referendum, even by popular demand, in the sense of constitutional stipulations, is a supreme form of exercising national sovereignty. While trust in the Parliament, as a representative body, is steadily declining, the referendum could become a viable form of public consultation as well as the adoption of the legal framework. The referendum is an important tool of direct democracy.


Keywords


Constitution, representation, people, referendum, parliament, democracy, sovereignty.

Full Text:

PDF

References


Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

DIDENCU, V. Referendumul – forma fundamentală a democrației politice. În: Materialele Conferinței științifico-practice „Administrarea publică: Teorii, practici, perspective” din 21 mai 2002. Chișinău: Editura AAP, 2002.

SAVA, I.N. Democrația elvețiană. Posibile soluții pentru societățile multiculturale / Wolf Linder. Studiu introductiv și traducere. https://www.academia.edu/ 2649670/ DEMOCRATIA _ELVETIANA._Posibile_solu%C8%9Bii_ (Accesat: 02.02.2020).

FELD, L.P., MATSUSAKA, J.G. Budget referendums and government spending: evidence from Swiss cantons. In: Journal of Public Economics, 2003, no.87.

LIJPHART, A. Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări. Bucureşti: Polirom, 2006.

Constituția URSS din 1936.

Legea cu privire la referendum, nr.1040 din 26 mai 1992, (abrogată). În: Monitorul Parlamentului, 1992, nr.5.

Codul electoral al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1997, nr.81.

FURTUNĂ, A. Referendumuri, analiză și perspectivă. Fondul CEC, buletin informativ Nr.3.

Fondul CEC, inv. nr.4, d. nr.17, f. 54 22. Buletin informativ Nr.3.

ROUSSILON, H. Contre le referendum. En: Pouvoirs, 1996, no.77.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.