STUDIU PRACTIC PRIVIND JURISPRUDENȚA NAȚIONALĂ ÎN MATERIA INFRACȚIUNILOR LEGATE DE INSOLVABILITATE

Vera URSU

Abstract


Prezentul articol vizează clarificarea aspectelor practice ale răspunderii penale pentru infracțiunile legate de insolva­bilitate, prin evaluarea jurisprudenței naționale în materie. Pentru atingerea acestui scop autorul a selectat și a analizat practica judiciară a deciziilor Curții Supreme de Justiție; și-a expus viziunea critică asupra unor probleme contradictorii în materia diferențierii faptelor penale prevăzute la art.252 și 253 CP RM. În urma studiului științific întreprins, au fost formulate unele reguli de calificare ținându-se cont de specificul infracțiunilor legate de insolvabilitate, fiind elaborate și propuse spre aplicare anumite îndrumări explicative care vizează faptele penale analizate.

 

PRACTICAL STUDY ON NATIONAL CASE LAW IN THE FIELD OF INSOLVENCY OFFENSES

This article aims, by evaluating the national case law, to clarify the practical aspects of criminal liability for insolvency offenses. In order to achieve this goal, the author selected and analyzed the case law of the Supreme Court of Justice; he presented his critical vision on some contradictory issues in the matter of the differentiation of the criminal acts provided for in articles 252 and 253 Penal Code of the RM. Following the scientific study undertaken, some qualification rules have been formulated taking into account the peculiarities of criminal acts related to insolvency offenses, as result being elaborated and proposed for the application some explanatory guidelines regarding the analyzed criminal acts. 


Keywords


offenses related to insolvency, intentional insolvency, fictitious insolvency, creditor, debtor, over-indebtedness.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18-04-2002. În: Monitorul Oficial, 2009, nr. 72-74, art.195.

Legea cu privire la faliment, nr.851 din 03.01.1992. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.008. Abrogată prin LP786-XIII din 26.03.06, MO58/05.09.96.

Legea cu privire la faliment, nr.786 din 26.03.1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.14-16. Abrogată prin LP632-XV din 14.11.2001, MO139/15.11.2001, art.1082.

Legea insolvabilității, nr.632 din 14.11.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082. Abrogată din 13.03.2013 prin LP149 din 29.06.2012, MO193-197/14.09.2012, art.663; cu excepţia art.73 alin.(1)-(4).

Legea insolvabilității, nr.149 din 29.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.663.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.1ra-25/2017. Decizia Colegiului penal lărgit din 07 martie 2017.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.1ra-338/2018. Decizia Colegiului penal din 21 martie 2018.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.1ra-53/2016. Decizia Colegiului penal lărgit din 15 martie 2016.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.1ra-137/2017. Decizia Colegiului penal lărgit din 17 ianuarie 2017.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.1ra-1528/17. Decizia Colegiului penal din 11 octombrie 2017.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.180 din 25.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.238-246, art.559.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.