PROBLEMATICA IDENTIFICĂRII MOMENTULUI CONSUMĂRII INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.320 CP RM ȘI AL DEMARĂRII CURGERII TERMENULUI DE PRESCRIPȚIE PENTRU TRAGEREA LA RĂSPUNDERE PENALĂ

Igor HŁOPEŢCHI

Abstract


Consumarea infracțiunii este unul dintre cele mai importante aspecte ale raportului juridic de drept penal, fără de care este imposibilă determinarea momentului consumării infracțiunii, precum și al demarării curgerii termenului de prescrip­ție în materie penală. Prescripţia constituie o sancţiune pentru aparatul represiv al statului care nu a manifestat diligenţa necesară îndeplinirii complete a actului de justiţie şi, în acelaşi timp, un beneficiu acordat de legiuitor persoanei care a săvârşit o faptă antisocială, dacă odată cu trecerea timpului nu a mai încălcat niciodată ordinea de drept. Din raţiuni de politică penală, prescripţia apare ca o instituţie cu caracter de aplicaţie generală care operează întotdeauna obligatoriu urmând să fie invocată şi aplicată din oficiu.

 

ISSUES OF IDENTIFYING THE MOMENT OF CONSUMPTION FOR THE CRIMES OF art.320 PC RM AND THE BEGINNING OF THE FLOWING OF CRIME PRESCRIPTION FOR CRIMINAL LIABILITY

The fulfillment of the criminal act is the most important element of the crime, without does not determine the consummation of the crime. As such, the time limit for criminal responsibility does not start to run. The prescription of crime constitutes a sanction for the repressive apparatus of the state, that has not shown the diligence necessary for the complete act of justice and at the same time, a benefit granted by the legislator to the person who committed an antisocial fact, if with the passing of time he never violated the order right. However, the law prescribes a specific time within which an offender may be prosecuted for the crimes committed, or the prescription of crime appears as an institution of general application for the care of the functioning always obligatory to be invoked and applied ex officio.


Keywords


delayed enforcement of judge decision, continuous crime, instantaneous crime, formal offence, the prescription of crime.

Full Text:

PDF

References


BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol. II. Chișinău, 2015. ISBN 978-9975-53-470-3

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=13809

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=12169

DONGOROZ, V. Drept penal. Reeditarea ediției din 1939. București: Asociația Română de Științe Penale, 2000.

BULAI, C., BULAI, B.N. Manual de drept penal. Partea generală. București: Universul Juridic, 2007.

STRETEANU, F. Tratat de drept penal. Partea generală. Vol.I. București: C.H. Beck, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.