NATURA OBIECTULUI ÎN CADRUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.238 CP RM

Andrei STRATAN

Abstract


În respectivul articol este înterprinsă o analiză detaliată a infracțiunii de dobândire a creditului, împrumutului sau despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare prin înşelăciune, fiind accentuată natura obiectului ca element constitutiv al faptei ilicite. Cercetarea sintetizată a obiectului infracțiunilor prevăzute la art.238 CP RM conferă o interpretare corectă a prevederilor legale în materie, inclusiv prin studierea cadrului legislativ extrapenal. Natura creditului, împrumutului sau a despăgubirii/indemnizației de asigurare este determinată de un șir de acte legislative, precum și de acte subordonate legii, prin care sunt identificate caracteristicile fiecărui obiect. Având în vedere că scopul infracțiunii, în viziunea făptuito­rului, trebuie să fie realizat, nu putem spune că acesta l-a urmărit după survenirea urmărilor prejudiciabile. Altfel spus, nu obiectul scopului infracțiunii trebuie supus analizei, dar bunurile dobândite prin săvârșirea infracțiunii, deoarece acestea sunt obținute de către făptuitor în rezultatul atingerii scopului propus.

 

THE OBJECT TYPE WITHIN THE CRIME PROVIDED BY art.238 CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The given article presents a detailed analysis of the crime of obtaining the credit, the loan or insurance damages/indemnity by fraud in the crime’s object perspective as a constitutive element of the offence. The ambiguous research provided hereunder in regard to the crimes presented in art.238 PC RM confers a rightful interpretation of the legal provisions, inclusively by studying the non-criminal legal framework. The nature of the credit, loan or insurance damages/indemnity is determined by a series of legislative acts, as well as acts subordinate to the law by which the characteristics of each object are identified. Being given that crime’s purpose, according to art.238 PC RM, is fulfilled in the result of the occurrence of prejudicial consequences, there isn’t any material object. In other words, it is not the crime's object of purpose which should be subject to analysis, but the goods acquired through crime perpetration, as they are obtained by the offender in the result of fulfilling the aim of the crime.


Keywords


credit, loan, insurance indemnity, insurance damages, conditional commitment, goods acquired though crime commission, false information, bank, investment company, insurer, savings and loan association, non-bank financial organization, financial institutio

Full Text:

PDF

References


MOLDOVAN, A.T. Drept penal. Partea generală, Braşov: Lux Libris, 2009, p.55-56.

ИГНАТОВА, А.Н., КРАСНИКОВА, А. Угаловное право Российской Федерации. Том II. Часть Особенная. Мoскиа, 1999, с.254.

BRÂNZA, S. Obiectul infracțiunilor contra patrimoniului. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005, p.78, 79.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41- 44.

КРАСНИКОВА, А.Н. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Саратов, 1999, c.252.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.467-479.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.8.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.274-278.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.139-147.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.60-62.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47- 49.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.238-246.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.