LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII DE PROXENETISM

Eduard CALMAȚUI

Abstract


Prezentul articol conține analiza laturii subiective a infracțiunii prevăzute la art.220 din Codul penal al Republicii Moldova. Ca rezultat al acestei analize, se ajunge la concluzia că proxenetismul se săvârșește numai cu intenție directă. Scopul infracțiunii examinate constă în practicarea prostituției de către o altă persoană. În calitate de motiv al proxene­tismului cel mai frecvent evoluează „interesul material”. Inter alia, se arată că lipsa sintagmei „cu bună știință” în contextul circumstanței agravante specificate la alin.(2) lit.b) art.220 CP RM este susceptibilă să genereze o interpretare extensivă defavorabilă.

 

SUBJECTIVE SIDE OF PIMPING

This article is dedicated to the analysis of the subjective side of the crime provided in art.220 of the Criminal Code of the Republic of Moldova. As a result of this analysis, it is concluded that pimping is committed only with direct intent. The purpose of the examined crime is considered practicing the prostitution by another person. The “material interest” most often evolves as a reason for pimping. Inter alia, it is shown that the lack of the phrase “knowingly” in the context of the aggravating circumstance specified in paragraph (2) letter b) of art.220 of the Criminal Code of the Republic of Moldova is likely to generate an unfavorable extensive interpretation.


Keywords


pimping, prostitution, direct intention, motive, purpose, material interest.

Full Text:

PDF

References


GRAMA, M., BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V. Drept penal. Partea Generală. Volumul I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2012. 328 p. ISBN 978-9975-53-083-5

BULAI, C. Manual de drept penal. Partea Generală. București: ALL, 1997. 648 p. ISBN 973-9229-74-3

БАУЛИН, Ю.В., ГОЛИК, Ю.В., ЗВЕЧАРОВСКИЙ, И.Э. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.С. Комиссарова. Санкт-петербург: Питер, 2005. 560 с. ISBN 5-469-00606-9

VASILIU, T., PAVEL, D., ANTONIU, G., LUCINESCU, D., PAPADOPOL, V., RĂMUREANU, V. Codul penal al R.S.R comentat și adnotat. Partea specială. Volumul II. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1976.

BOȚIAN, E. Drept penal. Partea Specială. Disponibil: http://www.roger-univ.ro/studenti/avizier-virtual/note-de-curs/drept-penal-partea-speciala.pdf [Accesat: 02.07.2020]

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea specială. Volumul I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1326 p. ISBN 978-9975-53-469-7

TĂNASE, A. Delimitarea traficului de ființe umane de unele infracțiuni adiacente. În: Studia Universitatis, 2011, nr.3(43), p.221-236. ISSN 1814-3199. Disponibil: http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/34.-p.221-236.pdf [Accesat: 28.06.2020]

ГЫРЛА, Л., ТАБАРЧА, Ю. Уголовное право Республики Молдова: Часть Особенная. Том I. Кишинев: Cartdidact, 2010, 712 с. ISBN 978-9975-4158-1-1

BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M. Drept penal. Partea Generală. Chișinău: Cartier, 2005. 624 p. ISBN 9975-79-329-0

ВЕТРОВ, Н.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. Москва: Юнити-Дана, Закон и право, 1999, 414 c. ISBN: 5-238-00121-5

БАКУЛИНА, Л.В., БАЛАФЕНДИЕВ, А.М., БАЛЕЕВ, С.А. и. др. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва.: Статут, 2016. 864 с.

BRÎNZA, S., STATI, V. Considerații teoretice și practice cu privire la infracțiunile care aduc atingere unor relații de conviețuire socială (art.220-222 CP RM). În: Studia Universitatis, 2015, nr.11, p.39-54. ISSN 1814-3199. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/39-54_Consideratii%20teoretice%20si%20practice%20cu% 20privire %20la%20infractiunile%20care%20aduc%20atingere%20unor%20relatii%20de%20convietuire%20sociala.pdf [Accesat: 28.06.2020]

Sentința jud. Chișinău, sediul Buiucani, din 25 februarie 2020 (dosar nr.1-112/2019, jud. Eugeniu Beșelea). Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/2cc94dd2-0b18-4b1a-908c-77f35edd462d [Accesat: 26.06.2020]

Sentința jud. Chișinău, sediul Buiucani din 31 ianuarie 2020 (dosar nr. 1-4494/2019, jud. Elena Ungureanu). Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/e42d53d4-b63a-46da-bca0-18e82ed7b948 [Accesat: 26.06.2020]

Sentința jud. Chișinău, sediul Buiucani, din 04 noiembrie 2019 (dosar nr.1-859/2019, jud. Aureliu Postică). Disponibil:https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/03e1518b-6a2c-4523-bc0f-4119c62183ae [Accesat: 26.06.2020]

Decizia Curții de Apel Chișinău din 20 martie 2017 (dosar nr.1a-1064/16, jud. Robu Oxana, Liubovi Brînza, Furdui Sergiu). Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/83936f55-8529-e711-80d3-0050568b4ab5 [Accesat: 26.06.2020]

Decizia Curții de Apel Chișinău din 13 iunie 2018 (dosar nr.1a-1069/2018, jud. Oxana Robu, Igor Mânăscurtă, Svetlana Balmuș). Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/590231a1-9b85-e811-80d6-00 50568b7027 [Accesat: 26.06.2020]

Decizia Curții de Apel Chișinău din 09 octombrie 2019 (dosar nr.1a-1507/2019, jud. Oxana Robu, Igor Mânăscurtă, Silvia Gîrbu). Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/876e67ec-10ec-454a-9cc8-65e6521 93d4b [Accesat: 26.06.2020]

Decizia Curții de Apel Chișinău din 07 mai 2019 (dosar nr.1a-2380, jud. Iordan Iurie, Ursu Ludmila, Furdui Sergiu). Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/c6cf21b2-929d-e911-80d8-0050568b7027 [Accesat: 26.06.2020]

Decizia Curții de Apel Bălți din 14 martie 2019 (dosar nr.1a-585/2016, jud. Ion Talpa, Oleg Moraru, Svetlana Șleahtițki). Disponibil: https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a39d4a58-ae5b-e911-80da-0050568b4 d5b [Accesat: 26.06.2020]

COPEȚCHI, S., HADÎRCA, I. Calificarea infracţiunilor: Note de curs. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 352 p.

Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.49 din 31-05-2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.62g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 220 din Codul penal. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.85-294.

COPEȚCHI, S. Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale. Chișinău: Foxtrot, 2014.

BRÎNZĂ, S., STATI, V. Delimitarea traficului de fiinţe umane şi a traficului de copii de infracţiunile conexe: experienţa Republicii Moldova. În: Jurnalul de Studii Juridice (Iaşi, România), 2009, nr.1-2, p.39-58.

Decizia Curții de Apel Chișinău din 09 octombrie 2019 (dosar nr.1a-1507/2019, jud. Oxana Robu, Igor Mânăscurtă, Silvia Gîrbu). [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/876e67ec-10ec-454a-9cc8-65e652193d4bg

Codul penal al Azerbaidjanului. Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8304/file/Azerbaijan_CC_ am2018_en.pdf [Accesat: 27.06.2020]

Codul penal al Ucrainei. Disponibil: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14[ Accesat: 27.06.2020]

Codul penal al Estoniei. Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8244/file/Estonia_CC_am 2019_ en.pdf [Accesat: 27.06.2020]

Sentința jud. Chișinău, sediul Buiucani, din 05 mai 2020 (dosar nr.1-4817/2019, jud. Lupașco Lilia). Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/abfaf6a4-7a1c-4af9-9963-1542f02a7fc4 [Accesat: 26.06.2020]

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110.

MITROI, C. Cauzele și condițiile criminalității în săvârșirea infracțiunii de omor asupra soțului, soției sau unei rude apropiate. În: Studii juridice universitare, 2011, nr.3-4(15-16), p.212-231.

Decizia Curții de Apel Chișinău din 07 mai 2019 (dosar nr.1a-2380/18, jud. Iordan Iurie, Ursu Ludmila, Furdui Sergiu). Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/c6cf21b2-929d-e911-80d8-0050568b70 27 [Accesat: 26.06.2020]

Sentința jud. Chișinău, sediul Buiucani, din 27 noiembrie 2019 (dosar nr. 1-1642/2019, jud. Bejenari Olga). Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/46e9fb7c-f8af-48c2-b298-24e047cc79b4 [Accesat: 26.06.2020]

Decizia Curții de Apel Chișinău din 06 noiembrie 2019 (dosar nr.1r-194/19, jud. Pleșca Ion, Negru Maria, Spoială Alexandru). Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/9a7475e6-8eb1-49b4-9f49-fefcfb16d 51d [Accesat: 26.06.2020]

CIOCLEI, V. Mobilul în conduita criminală. București: ALL Beck, 1999, 317 p. ISBN: 973-9435-63-7

Decizia Curții de Apel Chișinău din 21 mai 2020 (dosar nr.1a-815/19, jud. Teleucă Stelian, Gîrbu Silvia, Furdui Sergiu). Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/e7cb5f34-ce4c-4053-b984-ff5290f53d52 [Accesat: 26.06.2020]

ГАЛИАКБАРОВ, Р. Квалификация групповых преступлений. Москва: Юридическая литература, 1980. 80 c.

Legea cu privire la actele normative, nr.100 din 22.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.