LEGEA PENALĂ SUBSTANȚIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA NECESITĂ O REVIZUIRE URGENTĂ: CAZUL ERORII ÎN DREPTUL PENAL

Roman EREMCIUC

Abstract


În acest articol nu doar sunt aduse critici legii penale a Republicii Moldova, ci, mai mult, am încercat să explorăm unele concepte legislative și doctrinare cărora până în prezent li s-a acordat o atenție superficială și insuficientă. Ținând cont de faptul că doctrina juridico-penală autohtonă a evitat tacit problemele erorii și inceritutudinii, iar aspecte de asimetrie și simetrie juridică nu au fost pe deplin explorate printr-o analiză tradițională, am decis să studiem în profunzime diferite aspecte ale vinovăției legate de eroarea în dreptul penal.

În opinia noastră, legiuitorul sau instanța de judecată trebuie să specifice cu mare grijă tipurile erorilor, fie de fapt, fie de drept, care sunt generătoare de răspundere penală în fiecare caz separat.

 

The main Criminal Law of the Republic of Moldova needs an

urgent revising: The cASE OF MISTAKE IN CRIMINAL LAW

This scientific article does not simply criticize the existing Criminal Law of the Republic of Moldova. More importantly, it explores and connects Criminal Law concepts and doctrines that have heretofore received relatively superficial, and disconnected, attention. Although the Criminal Law literature hardly has neglected the topics of mistake and doubt, it has neither fully explored their symmetries and asymmetries, which, unlike traditional analysis, permits us to dig deeply into different levels of culpability. In our opinion, a legislature or court might carefully specify which types of mistakes and ignorance are relevant to criminal liability for every separate crime.


Keywords


mistake in fact, ignorance of law, relevant mistake, irrelevant mistake, culpability, legal effects of mistaken belief, oblique intention, criminal recklessness, criminal negligence.

Full Text:

PDF

References


SIMIONESCU, E.-G. Eroarea din perspectiva dreptului penal. În: Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Seria Ştiinţe Juridice, 2014, nr.2, p.37.

STRETEANU, Fl., MOROȘANU, R. Instituții și infracțiuni în Noul Cod penal: Manual pentru uzul formatorilor SNG. București: Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Facilitatea de tranziție FT 2007/19343.07.01.02.14, Școala națională de Grefieri, 2010, p.83.

MURARIU, S. Eroarea de fapt și eroarea de drept în NCP. Privire comparativă. Disponibil: https://www.juridice.ro/ 298307/eroare-de-fapt-si-eroarea-de-drept-in-ncp-privire-comparativa.html (Accesat: 28.06.2020).

UDROIU, M., CONSTANTINESCU, V. Noul Cod penal. Codul penal anterior: prezentare comparativă, obser¬¬vații, ghid de aplicare, legea penală mai favorabilă, București: Hamangiu 2014, p.33.

MITRACHE, C., MITRACHE, Cr. Drept penal român. Partea generală: conform Noului Cod penal / Curs univer¬-sitar. Bucureşti: Universul Juridic, 2014, p.209.

Decizia Curții Constituționale a României nr.31 din 19 noiembrie 2015 având ca obiect rezolvarea de principiu a unor chestiuni de drept în Dosarul nr.1.238/297/2013. Emitent: Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. În: Monitorul Oficial al României, 2016, nr.19.

Codul penal adnotat. Art.30. Eroarea. Disponibil: https://www.legal-land.ro/codul-penal-adnotat/art-30-eroarea/

Arhiva Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, Secția penală. Decizia nr.3033 din 11 mai 2006.

Arhiva Înaltei Curți de Casație și Justiție a României. Secţia penală. Decizia nr.47/A din 1 martie 2018.

CIURCANU, O.E., AGOP-FORNA, D. Considerații medico-legale privind anestezia locoregională în medicina dentară: Referat general. În: Romanian Journal of Medical and Dental Education, 2016, vol.5, Issue 2, July, p.47-48.

Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под редакцией акад. В.Н. Кудрявцева и проф. А.В. Наумова. Москва: Спарк, 1997, с.159-161.

GREENBERG, M. Explaining the Asymmetry between Mistakes of Law and Mistakes of Fact. In: Jurisprudence, 2015, vol.6(1), p.95-96.

KENNETH, W.S. Ignorance and Mistake of Criminal Law, Noncriminal Law, and Fact. In: Ohio State Journal of Criminal Law, 2012, vol.9, p.487-488.

KENNETH, W.S. Mistake and Impossibility, Law and Fact, and Culpability: A Speculative Essay. In: Journal of Criminal Law and Criminology (Northwestern University, School of Law, USA), 1990, vol.81, no.3, p.447-448.

STEPHEN, P. Garvey When Should a Mistake of Fact Excuse? In: Texas Tech Law Review, 2009, vol.42, p.359-360.

POMPONIU, D., VÎLCEANU, N. Erorile de medicaţie din perspectiva activităţii de farmacovigilenţă. În: Practica farmaceutică, 2013, vol.6, nr.4, p.220-227, p.220-221.

MIDRIGAN, V.-S. Conceptul, particularităţile, sistematizarea şi diferenţierea erorilor şi greşelilor medicale profesionale: polemici privind raţionalitatea standardelor de calitate a îngrijirilor medicale. În: Revista Naţională de Drept, 2011, nr.12, p.36-37.

Prateek Rastogi. Bolam Test. In: Journal of Indian Academy of Forensic Medicine, 2007, vol.29(1), p.7-8. Disponibil: http://medind.nic.in/jal/t07/i1/jalt07i1p7.pdf (Accesat: 29.06.2020)

Setting the Standards for Medical Negligence: The Bolam test post Rogers vs Whitaker. Disponibil: https://rune.une. edu.au/web/handle/1959.11/10001 (Accesat: 29.06.2020)

SHANMUGAM, K. Testing the Bolam Test: Consequences of Recent Developments. In: Singapore Med Journal, 2002, vol.43(1), p.007-011. Disponibil: http://www.smj.org.sg/sites/default/files/4301/4301l1.pdf (Accesat: 29.06.2020)

Bolam versus Friern Hospital Management Committee Queens Bench Division [1957] 1 WLR 582// Disponibil: https://www.lawteacher.net/cases/bolam-v-friern-hospital-management.php (Accesat: 29.06.2020)

GÎRLA, L. Infracțiuni săvârșite în sfera activității medicale: Note de curs. Chișinău: CEP USM, 2018, p.28.

IFTENIE, V. Culpa medicală. În: Revista Română de Medicină Legală, 2007, vol.15 (1), p.63-66.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.