LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII DE PROXENETISM

Diana HAMÂC

Abstract


Scopul acestui articol rezidă în analiza în detaliu a laturii subiective a infracțiunii de proxenetism prin studiul opiniilor doctrinare, al legislației penale în vigoare a Republicii Moldova, dar și a altor state. Studiul este realizat în baza analizei comparative a legislației Republicii Moldova, României, Germaniei la subiectul enunțat. În același timp, evidențiam cele mai importante aspecte ale laturii subiective a infracțiunii de proxenetism.

 

THE SUBJECTIVE SIDE OF THE MISDEMINOUR OF PIMPING

The purpose of this article resides in the detailed analysis of the subjective side of the crime of pimping by studying the doctrinal opinions, the criminal law in force of the Republic of Moldova but also of other states. The study is based on a comparative analysis of the legislation of the Republic of Moldova, Romania, Germany on the stated topic. At the same time, we highlight the most important aspects of the subjective side of the crime of pimping.


Keywords


subjective side, pimping, exhortation, determination, ease, guilt, motive, prostitution, intent.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129.

STRETEANU, F. Tratat de drept penal. Partea Generală. Vol.I. București, 2008, p.257.

Dicționarul Explicativ al Limbii Române. București: Univers Enciclopedic, 1996, p.864.

BRÎNZA, S. și al. Drept penal. Partea Specială. Chișinău, 2011, p.377.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Chișinău, 2015, p.1180.

ДЬЯЧЕНКО, А.П., ИГНАТОВ, А.Н. Ответственность за проституцию и непосредственно с ней связанные правонарушения (сравнительно-правовой анализ). B: Советское государство и право, 1990, №8, c.61.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.