ANALIZĂ CRITICĂ PRIVIND CONFORMITATEA art.1071 CC RM MODERNIZAT CU LINIILE DIRECTOARE ALE DIRECTIVEI 93/13/CEE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR ÎN CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR

Mircea GROZAVU

Abstract


În prezentul articol ne propunem să analizăm dacă prevederile introduse în art.1071 din Codul civil al Republicii Moldova modernizat sunt conforme cu rațiunile adoptării Directivei 93/13/CEE și care sunt consecințele juridice ale acestei stări de fapt. De asemenea, vom supune analizei unele exemple prin care aplicarea art.1071 CC RM modernizat ar putea duce la concluzii contradictorii.

 

CRITICAL ANALYSIS ON THE COMPLIANCE OF art.1071 CC RM OF THE MODERNIZED WITH THE GUIDELINES OF DIRECTIVE 93/13/EEC IN THE FIELD OF CONSUMER PROTECTION IN BANK LOAN CONTRACTS

 

The purpose of this article is to analyze whether the provisions introduced in art.1071 of the modernized Civil Code of the Republic of Moldova, are in line with the reasons of adopting Directive 93/13/EEC and what are the legal consequences of this state of affairs. We also intend to carry out an analysis of several examples where the application of art. 1071 CC RM modernized  could lead to contradictory conclusions.


Keywords


abusive clauses, unclear clauses, consumer protection, harmonization of legislation

Full Text:

PDF

References


Anexa IV la Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, din 27.06.2014. Disponibil:

https://mei.gov.md/sites/default/files/legislatia_nationala_de_armonizare_in_domeniul_protectiei_consumatorilor.pdf

Hotărârea CJUE din 3 octombrie 2019 (Cauza C 621/17). Disponibil: http://curia.europa.eu/juris/document/ document.jsf?text=&docid=218628&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first∂=1&cid=2282645

Decizia CJCE din 05.02.1963 (Cauza 26/62). Disponibil: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/ 2009-05/tra-doc-ro-arret-c-0026-1962-200802142-05_00.pdf Decizia CJCE din 15.07.1964 (Cauza 6/64)

Disponibil: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-05/tra-doc-ro-arret-c-0006-1964-2008021 45-05_00.pdf

Decizia CJUE din 15.05.2003 (Cauza C-160/01) Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/ ?uri= CELEX:62001CJ0160&qid=1585557168214&from=RO

Decizia CJUE din 05.10.2004 (Cauzele conexate C-397/01 și C-403/01). Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62001CJ0397&from=EN

Decizia CJUE din 27.06.2000 (Cauzele conexate C-240/98 – C- 244/98). Disponibil: http://curia.europa.eu/juris/ celex.jsf?celex=61998CJ0240&lang1=ro&type=TXT&ancre=


Refbacks

  • There are currently no refbacks.