PROPRIETATEA PRIVATĂ ȘI SISTEMUL GARANȚIILOR DE PROTECȚIE A DREPTULUI LA PROPRIETATE

Olga PĂDURARU

Abstract


Analiza modernă a drepturilor și libertăților omului subliniază importanța garanțiilor drepturilor fundamentale, deoarece o declarație solemnă a libertăților nu este suficientă, altfel avem nevoie de eficiența acestora. Studiul garanțiilor drepturilor de proprietate privată sub aspectul științei dreptului constituțional permite să determinăm, la cel mai înalt nivel legislativ,  funcțiile, rolul și locul lor în sistemul de relații, în care este pus în aplicare dreptul constituțional la proprietate privată, în modernizarea economiei, dezvoltarea societății civile, precum și a unui stat democratic.

 

PRIVATE PROPERTY AND THE SYSTEM OF PROTECTION GUARANTEES OF THE RIGHT TO PROPERTY

The modern analysis of human rights and freedoms emphasizes the importance of guarantees of fundamental rights, a formal declaration of freedoms not being sufficient, we need to proof their effectiveness. The study of the guarantees of the private property rights from the aspect of the science of constitutional law allows us to determine their functions, role and place in the system of relations, in which the constitutional law of private property is being implemented, in the process of modernizing the economy, developing a civil society and a democratic state.


Keywords


private property law, constitutional characteristics of private property, constitutional guarantees, objective guarantees, organizational guarantees, special guarantees.

Full Text:

PDF

References


BÎRSAN C. Drept civil. Drepturi reale principale. Ediţia a III-a. Bucureşti, 2008. 387 p. ISBN/ISSN: 978-606-27-1485-7

Constituția Republicii Moldova: comentariu / coord. K.Sollfrank. Chișinău: ARC, 2012. 576 p. ISBN 978-9975-61-700-0

Ibidem.

Ibidem.

Hotărârea Curţii Constituţionale privind controlul constituționalității unor prevederi ale Codului funciar, nr.110 din 25.01.1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10/110.

DIMA, B., BARNA, Fl., NACHESCU, M.-L. Does rule of law support the capital market? In: Economic Research-Ekonomska Istraživanja, volume 31, issue 1, 2018, p.461-479. ISSN 1848-9664. [Accesat: 19.05.2018]. Disponibil: https://doi.org/

BELL, A. and PARCHOMOVSKY, G. What Property Is. / Research Paper No 04-05 / 2004. Faculty Scholarship at Penn Law, 9. 85 p. [Accesat: 19.05.2018]. Disponibil: http://scholarship.law.upenn.edu/

BURUIANĂ, I. Protecția europeană a drepturilor omului. Chișinău: Print-Caro. 2013. 92 p. ISBN 978-9975-56-105-1

VASAK, K. Les dimensions internationales des droits de l'homme. Paris: UNESCO, 1978, p.XI şi urm. ISBN:92-3-201477-7

POCAR, F. Some thoughts on the Universal Declaration of Human Right and the „Generations” of Human Rights. In: Intercultural Human Rights Law Review, vol.10, 2015, p.43-53. [Accesat: 11.12.2018]. Disponibil: https://www.stu.edu/

TUSHNET, M.V. Notes on Some Aspects of the Taxonomy of 'Generations' of Rights. In: Harvard Public Law Working Paper, 2016l, no.16-46. Disponibil: https://ssrn.com/ http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2807239 [Accesat: 25.06.2018].

Ibidem.

VARGA, A. Constituționalizarea dreptului. În: Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, IX, 2003, p.103-115.

UNDERKUFFLER, L.S. On Property: An Essay. In: Yale Law Journal, 1990, no.100, p.127-148. [Accesat: 20.07.2018]. Disponibil: https://scholarship.law.duke.edu/

КОМКОВА, Г.Н. Конституционные гарантии прав человека в России: понятие и классификация. В: Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. Право, 2016, №3 (39), с.31-40. Disponibil: https://izvuz_ on_eng.pnzgu.ru/ [Accesat: 19.05.2018]

The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP). ISSN 2161-0002. Disponibil: https://www.iep.utm.edu/ [Accesat: 22.01.2019].

SPRANKLING, J.G. The Global Right to Property. In: Columbia Journal of Transnational Law, Forthcoming Pacific McGeorge School of Law Research Paper. 2014. 32 p. Disponibil: https://scholarlycommons.pacific.edu/ [Accesat: 12.03.2020]

LUBENS, R. The Social obligation of property Ownership: A comparison of German and U.S. Law. In: Arizona Journal of International & Comparative Law, Volume 24, 2007, no.2, p.389-449. Disponibil: http://arizonajournal.org/ [Accesat: 11.09.2019]

ALEXANDER, G.S. Property as a Fundamental Constitutional Right? The German Example. In: Cornell Law Faculty Working Papers. Paper 4, 2003. Disponibil: http://scholarship.law.cornell.edu/ [Accesat: 22.01.2019]

КОМКОВА, Г.Н. Конституционные гарантии прав человека в России: понятие и классификация. В: Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. Право, 2016, №3(39), с.31-40. Disponibil: https://izvuz_on_ eng.pnzgu.ru/ [Accesat: 19.05.2018].

COSTACHE, G., GABUREAC, A. Reflecţii asupra acţiunii şi realizării constituţiei. In: Legea şi Viaţa, 2014, nr.1(265), p.4-10. ISSN 1810-309X

VARGA, A. Constituționalizarea dreptului. In: Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, IX, 2003, p.103-115.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.