CONTURAREA PROCEDURII HOTĂRÂRII-PILOT ÎN SISTEMUL CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI DE-A LUNGUL TIMPULUI

Corina ȘIMAN

Abstract


Crearea procedurii hotărârii-pilot în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului reflectă, inter alia, conștien­tizarea nevoii de a soluționa problema privind cauzele repetitive, care a servit drept factor la agravarea fenomenului „restanței” Curții de la Strasbourg. Deși necesitatea înființării acesteia era incontestabilă, procedura hotărârii-pilot a fost conturată în calitate de instituție juridică de-a lungul timpului.

 

OUTLINING THE PILOT JUDGMENT PROCEDURE WITHIN THE

EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS’ SYSTEM OVER TIME

The creation of the pilot judgment procedure within the system of the European Convention on Human Rights reflects, inter alia, the acknowledgment of the need to solve the issue of repetitive cases, which served as a factor in aggravating the phenomenon of the Strasbourg Court’s “backlog”. Although the necessity of its establishment was undeniable, the pilot judgment procedure was outlined as a legal institution over time.


Keywords


pilot judgment procedure, European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, Committee of Ministers of the Council of Europe, case Broniowski v. Poland, repetitive or “clone” cases, systemic or structural problems.

Full Text:

PDF

References


HARRIS, D. and others. Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2014. 1006 p.

ȘIMAN C. Impactul hotărârilor-pilot ale Curții Europene a Drepturilor Omului asupra sistemelor de drept național. În: Rezumatele tezelor de master. Anii de studii: 2016-2018. Chișinău: CEP USM, 2018. 495 p.

Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind îmbunătățirea remediilor interne din 12 mai 2004 [Accesat: 09.05.2020]. Disponibil: https://rm.coe.int/16805dd18e

Rezoluția Res(2004)3 a Comitetului de Miniștri privind hotărârile care dezvăluie o problemă sistemică fundamentală din 12 mai 2004 [Accesat: 09.05.2020]. Disponibil: https://rm.coe.int/16805dd190

BUYSE, A. The Pilot Judgment Procedure at the European Court of Human Rights: Possibilities and Challenges (November 27, 2009). In: Nomiko Vima (The Greek Law Journal), vol.57, 2009, p.1890-1902 [Accesat: 09.05.2020]. Disponibil: https://ssrn.com/abstract=1514441

Cauza Broniowski c. Poloniei (cererea nr.31443/96), hotărârea din 22 iunie 2004 [Accesat: 10.05.2020]. Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61828

BÎRSAN, C. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Ediția a II-a. București: C.H. Beck, 2010. 1920 p.

Cauza Broniowski c. Poloniei (cererea nr.31443/96), hotărârea din 28 septembrie 2005 [Accesat: 10.05.2020]. Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70326

Declarația de la Interlaken, adoptată în cadrul Conferinței la nivel înalt privind viitorul Curții Europene a Drepturilor Omului din 18-19 februarie 2010 [Accesat: 10.05.2020]. Disponibil: https://echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken _FinalDeclaration_ENG.pdf

Declarația de la Izmir, adoptată în cadrul Conferinței la nivel înalt privind viitorul Curții Europene a Drepturilor Omului din 26-27 aprilie 2011 [Accesat: 10.05.2020]. Disponibil: https://echr.coe.int/Documents/2011_Izmir_ Final Declaration_ENG.pdf

Declarația de la Brighton, adoptată în cadrul Conferinței la nivel înalt privind viitorul Curții Europene a Drepturilor Omului din 19-20 aprilie 2012 [Accesat 10.05.2020]. Disponibil: https://echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_ FinalDeclaration_ENG.pdf

Declarația de la Bruxelles, adoptată în cadrul Conferinței la nivel înalt privind „Implementarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, responsabilitatea noastră partajată” din 26-27 martie 2015 [Accesat: 10.05.2020]. Disponibil: https://echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf

Declarația de la Copenhaga, adoptată în cadrul Conferinței la nivel înalt privind reformarea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului din 12-13 aprilie 2018 [Accesat: 10.05.2020]. Disponibil: https://echr.coe.int/ Documents/Copenhagen_Declaration_ENG.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.