SISTEMUL AUTORITĂȚILOR RESPONSABILE DE ASIGURAREA DREPTURILOR LA EDUCAȚIE ȘI LA MUNCĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Gheorghe BOSÎI

Abstract


Dizabilitatea nu reprezintă o condamnare la izolare, ci este acea stare de interacțiune a persoanelor cu variate defi­­ciențe de sănătate, care din cauza barierelor fizice sau a atitudinii din societate nu le permite acestora să beneficieze pe deplin de drepturile și libertățile fundamentale, ca și ceilalți membri ai societății. Obligația autorităților publice de a asigura realizarea eficientă a dreptului persoanelor cu dizabilități la educație și la muncă reprezintă premisa incluziunii sociale a acestora și, implicit, ridicării nivelului de viață și asigurării unui trai decent.

 

THE SYSTEM OF AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE ENSURING THE RIGHTS TO EDUCATION AND TO WORK FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Disability does not represent a conviction to isolation, but is that estate of interaction of the persons with various health deficiencies, that due to physical barriers or the attitude from the society do not allow them to benefit fully from the fundamental rights and freedoms as the other members of the society. The obligation of the public authorities to ensure the efficient realization of the right to education and to work for persons with disabilities represents the premise to their social inclusion and implicitly the increase of life level and that of a decent living.


Keywords


disability, work, education, authority, discrimination, reasonable adaptation.

Full Text:

PDF

References


MIHAI, D.A. Dreptul la educație al copiilor cu dizabilități: Teză de doctorat. Craiova, 2017. Disponibil: https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/programe_doctorat/teze_doctorat/sustinute_2018/mihai/rezumat_ro.pdf

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr.166 din 09.07.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.126-128. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117 839〈=ro

Dicționarul explicativ al limbii române. Disponibil: https://www.dex.ro/educa%C8%9Bie

Codul educației al Republicii Moldova, Legea nr.152 din17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538〈=ro

CÎRNAȚ, T. Drept constituțional și instituții politice. Partea întâi. Chișinău: USM, 2020. 385 p.

Legea cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea în șomaj, nr.105 din 14-06-2018, art.36, 38. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.295-308. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/get Results?doc_id=105474〈=ro

Decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Disriminării și Asigurarea Egalității din 18.10.2019. Cauza 147/2019. Disponibil: http://egalitate.md/wp- content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_147_2019.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.