SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNII DE VIOLARE DE DOMICILIU CU APLICAREA VIOLENȚEI SAU CU AMENINȚAREA APLICĂRII EI

Stela BOTNARU, Gheorghe POPA

Abstract


 

Domiciliul reprezintă spaţiul de libertate în care o persoană îşi desfăşoară cea mai mare parte a vieţii sale private şi familiale şi a cărei ocrotire este indispensabilă într-o societate democratică. Articolul conține analiza juridico-penală a agravantei specificate la art.179 alin.(2) CP RM - ,,pătrunderea sau rămânerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei”. Cercetarea constituie un studiu realizat în scopul conso­li­dării materiei penale ce ajută la încadrarea și delimitarea agravantei respective de celelalte agravante specificate la art.77 CP RM și de alte infracțiuni conexe. Scopul lucrării constă în aprofundarea concepţiei de aplicare a legii ce prevede răspunderea pentru infracţiunea de violare de domiciliu în condiţiile în care încurajarea şi promovarea respectului pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale constituie caracteristici ale democraţiei în devenire din Republica Moldova.

 

THE ILLEGAL ENTRY OR STAY IN THE DOMICILE OR RESIDENCE OF A PERSON WITH THE APPLICATION OF VIOLENCE OR WITH THE THREAT OF ITS APPLICATION

The domicile is the space of freedom in which a person spends most of his private and family life and whose protection is indispensable in a democratic society. The article contains the legal-criminal analysis of the aggravating circumstance specified in art. 179 paragraph 2 of the Criminal Code - “the illegal entry or stay in the domicile or residence of a person with the application of violence or with the threat of its application”. The research is a study carried out in order to consolidate the criminal matter that helps to frame and delimit the respective aggravating circumstance from the other aggravating factors specified in art. 77 Criminal Code and other related offenses. The aim of the work is to deepen the concept of law enforcement which provides for liability for the crime of home invasion given that the encouragement and promotion of respect for human rights and fundamental freedoms are characteristics of emerging democracy in the Republic of Moldova.


Keywords


aggravating circumstances, mitigating circumstances, home invasion, crime, application of violence, threat, injury.

Full Text:

PDF

References


BOTNARU, S., ŞAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M. Drept penal. Partea Generală. Chişinău: Cartier, 2005.

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Chişinău: Cartier, 2005, p.507.

Ibidem, p.241.

Regulamentul Ministerului Sănătăţii nr.99 din 27.06.2003, Partea a IV-a.

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 11.03.2008. Dosarul nr. 1ra-241/08.

Sentinţa Judecătoriei raionului Orhei din 30.06.2010. Dosarul nr.1168/10.

RĂTESCU, C., IONESCU-DOLJ, I., PERIEŢEANU, I.Gr. şi alţii. Codul penal adnotat.Vol.III. Partea specială, p.245-246.

BRÎNZA, S., STATI, V. Op.cit., p.284.

STATI, V. Unele consideraţii asupra practicii aplicării răspunderii penale pentru infracţiunea de violare de domiciliu. În: Revista Naţională de Drept, 2010, nr.4, p.22.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.