BLOCUL DE CONSTITUŢIONALITATE – LEGALITATE ŞI LEGITIMITATE

Alexandru ARSENI

Abstract


Doctrina juridică în general şi cea de drept constituţional operează în fond cu sintagma „izvor de drept”, având în ve­dere acte juridice cutumiare şi scrise. Recent, însă, se recurge şi la sintagma „bloc de constituţionalitate”, lărgind astfel izvoarele de drept constituţional ca ramură de drept, incluzând, în primul rând, Declaraţia de Independenţă a statului, precum şi alte acte cu caracter constituţional. În articolul dat vom explica esenţa şi conţinutul, precum şi legalitatea şi legitimitatea sintagmei „bloc de constituţionalitate” şi locul Declaraţiei de Independenţă ca izvor de drept constituţional cu forţă juridică supremă în sistemul juridic normativ al statului.

 

CONSTITUTIONALITY BLOCK - LEGALITY AND LEGITIMACY

Generally, both the legal doctrine and the constitutional law operate with the phrase “source of law”, taking into account customary and written legal acts. However, the phrase “constitutional block” has been used recently, thus broadening the sources of constitutional law as a branch of law, and includes, firstly, the Declaration of Independence of a state and also other constitutional acts.

This article presents the essence, content, the legality and legitimacy of the phrase “constitutional block” and the place of the Declaration of Independence as a source of constitutional law having supreme legal force in the legislative system of a state.


Keywords


Declaration of Independence, Constitution, constitutionalism, “constitutional block”, hierarchy of legal acts, source of law.

Full Text:

PDF

References


Declaraţia Suveranităţii, nr.148-XII din 23.06.1990. In: Veştile Sovietului Suprem, 1990, nr.8/192.

Decretul cu privire la puterea de stat. Adoptat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.201-XII din 27 iulie 1990. În: Veştile Sovietului Suprem, 1990, nr.8, art.208.

Declaraţia de Independenţă. Adoptată prin Legea nr.691 din 27.08.1991. În: Monitorul Oficial al Reoublicii Moldova, 1991, nr.11-12, nr.103, 118.

Hotărârea Curţii Constituţionale nr.36 din 05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin.(1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova (Sesizările nr. 8b/2013 şi 41b/2013). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.304-310, art.51.

GENOVEVA, V. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.1. Iaşi: Cugetarea, 1999, p.248.

HAURIOU. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris, 1970.

DRĂGANU, T. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.1. Târgu Mureş: Lumina Lex, 2000.

GENOVEVA, V. Op.cit., vol.1, p.246.

PACTET, P. Institutions politiques. Droit Constitutionnel. Paris: Armand Colin, 2003, p.66.

DELEANU, I. Dreptul constituţional şi instituţii politice. Tratat. Vol.1. Bucureşti: Europa Nova, 1996, p.258.

GENOVEVA, V. Op.cit., p.248.

ARSENI, A., IVANOV, V., SUHOLITCO, L. Drept constituţional comparat. Chișinău: CE USM, 2003, p.191.

GREWE, C., FABRIE, H.R. Droit Constitutionnels européens. Paris: P.U.F., 1995, p.34.

DELEANU, I. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.2. Bucureşti: Europa Nova, 1996, p.108.

Ibidem, p.113.

VĂLLIMĂRESCU, A. Tratat de enciclopedia dreptului. Bucureşti: Lumina Lex, 1999, p.159.

NEGRU, B., NEGRU, A. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău: Tipografia Centrală, 2017, p.372.

AVORNIC, Gh. Tratat de teoria generală a statului şi dreptului. Vol.1. Chișinău: CE USM, 2009, p.92.

NEGRU, B. NEGRU, A. Op.cit, p.373.

DĂNIŞOR, D.C., DOGARU, I., DĂNIŞOR, Gh. Teoria generală a dreptului. Ed. a 2-a. Bucureşti: CH Beck, 2008, p.120.

FALYS, J. Intoruction aux sourses et principes du droit. Bruxelles: Bruylant, 1981, p.63.

MURARU, I., TĂNĂSESCU, E.S. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.1. Bucureşti: All Beck, 2011, p.27.

GICQUEL, J. Droit constitutionnel et institutions politique. 10e ed. Paris: Montchrestien, 1989, p.210.

DELEANU, I. Op.cit, p.108.

Constituţia Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1. Republicată în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78 art.140.

GUCEAC, I. Curs elementar de drept constituţional. Vol. 1. Chişinău, 2001, p.139.

POPA, V. Drept public. Chişinău, 1998, p.236.

CÂRNAŢ, T. Drept constituţional. Chişinău: CE USM, 2010, p.42.

MURARU, I., TĂNĂSESCU, E. S. Op.cit., p.45.

GENOVEVA, V. Op.cit., p.232-233.

DRĂGANU, T. Op.cit., p.15.

DELEANU, I. Op.cit., p.263.

ARSENI, Al. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. 1. Ed. a 2-a rev. Chişinău: CEP USM, 2019, p.62.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republiciii Moldova, §82.

DRĂGANU, T. Op.cit., p.128.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republiciii Moldova privind interpretarea articolului 13, alin.(1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, nr.36 din 05.12.2013, p.42


Refbacks

  • There are currently no refbacks.