CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SĂNĂTATE: VALENŢE JURIDICE ŞI CARACTERE SPECIFICE

Nicolae SADOVEI

Abstract


Pentru a beneficia de prestarea unor servicii de sănătate, pacienţii pot utiliza următoarele mecanisme juridice: sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, contractele de prestare a serviciilor de sănătate, asigurările facultative de sănătate sau aplicarea cumulativă a acestor mecanisme. Contractarea directă a serviciilor de sănătate are loc prin interme­diul încheierii unor acte juridice civile de natură convenţională – a contractelor de prestare a serviciilor de sănătate.   

 

HEALTH SERVICES CONTRACT: THE LEGAL VALUE AND SPECIFIC CHARACTERISTICS

In order to benefit from health services, patients can use the following legal mechanisms: the system of compulsory health insurance, health service contracts, optional health insurance or the cumulative application of the given mechanisms. The direct contracting of health services takes place through the conclusion of civil legal acts of a conventional nature – health service contracts. 


Keywords


health services contract, health services, health services beneficiary, health service provider, legal charac¬teristics.

Full Text:

PDF

References


Legea ocrotirii sănătăţii, nr.411 din 28.03.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34.

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, nr.263 din 27.10.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-18.

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.66-75.

ВЫСОЦКАЯ, Л.В. Понятие и юридическая характеристика договора оказания платных медицинских услуг. B: Журнал «Территория науки», 2013, №6, c.115. Publicat pe pagina web: file:///C:/Users/User/Downloads/ponyatie-i-yuridicheskaya-harakteristika-dogovora-okazaniya-platn-h-meditsinskih-uslug.pdf (Accesat: 21.08.2020).

Ibidem, p.116.

МАЛЕИНА, М.Н. Человек и медицина в современном праве. Москва, 1995, c.32.

VIDA-SIMITI, I. Răspunderea civilă a medicului. Bucureşti: Hamangiu, 2013, p.47.

MOLDOVAN, A.T. Tratat de drept medical. Bucureşti: ALL Beck, 2002, p.321.

VIDA-SIMITI, I. Op. cit., p.39.

CIMIL, D. Calificarea raporturilor contractuale: Studiu monografic. Chişinău: Grafema Libris, 2013, p.73.

ШЕВЧУК, С.С. Механизм договорного регулирования отношений по оказанию медицинских услуг: пробелы и недостатки, 2008. Publicat pe pagina web: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-dogovornogo-regulirovaniya-otnosheniy-po-okazaniyu-meditsinskih-uslug-probely-i-nedostatki/viewer (Accesat: 21.08.2020)

BAIEŞ, S., MÎŢU, Gh., CAZAC, O. [et al.]. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015, p.92.

MOLDOVAN, A.T. Op. cit., p.324.

VIDA-SIMITI, I. Op. cit., p.47.

CIMIL, D. Op. cit., p.101.

MOLDOVAN, A.T. Op. cit., p.325.

BAIEŞ, S., MÎŢU, Gh., CAZAC, O. [et al.]. Op. cit., p.117.

ПЛОТНИКОВА, А.В. Понятие и юридическая характеристика договора возмездного оказания медицинских услуг, 2019. Publicat pe pagina web: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-yuridicheskaya-harakteristika-dogovora-vozmezdnogo-okazaniya-meditsinskih-uslug/viewer (Accesat: 21.08.2020).

Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264 din 27.10.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.