MODALITĂȚILE ATIPICE DE APĂRARE ALE PÂRÂTULUI ÎN CADRUL PROCESULUI CIVIL

Elena BELEI, Dumitru DUMITRAȘCU

Abstract


În cadrul procesului civil, pârâtul poate să se apere cu ajutorul obiecțiilor material-juridice, excepțiilor procesuale și al acțiunii reconvenționale. Pe lângă aceste mijloace principale de apărare ale pârâtului, identificăm modalități atipice de apărare care pot contribui la apărarea eficientă a drepturilor și intereselor pârâtului. La categoria mijloacelor atipice de apărare atribuim tranzacția de împăcare și atragerea intervenientului accesoriu în proces. În cadrul prezentului articol examinăm particularitățile, condițiile și efectele apărării pârâtului cu ajutorul mijloacelor atipice de apărare.

 

ATYPICAL MEANS OF DEFENCE OF THE DEFENDANT IN THE CIVIL PROCEEDINGS

In the civil proceedings, the defendant may defend themselves with the help of material objections, procedural exceptions and counterclaim. In addition to these main means of defence, we identified atypical means of defence that can contribute to the effective defence of the rights and interests of the defendant. The category of atypical means of defence encompasses the settlement agreement and the involvement of the accessory intervener in the civil proceeding. In this article, we examine the particularities, conditions and effects of the atypical means of defence.


Keywords


the right to defence, equality of arms, the adversarial principle, plaintiff, defendant, settlement agreement, involvement of the accessory intervener.

Full Text:

PDF

References


Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225 din 30.05.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.285-294.

DELEANU, I. Considerații cu privire la excepțiile procesuale în contextul prevederilor Proiectului Noului Cod de pro¬cedură civilă. În: Revista Română de Drept Privat, 2009, nr.4, p.27-58. ISSN: 1843-2646

NICOLAE, A. Noul Cod de procedură civilă: comentat și adnotat. Vol.I: Art.1-526 / coord.: CIOBANU, V.M., NICOLAE, M. București: Universul Juridic, 2016. 1588 p. ISBN: 978-606-673-697-8

BELEI, E. et al. Drept procesual civil. Partea generală. Chișinău: Lexon-Prim, 2016. 464 p. ISBN: 978-9975-4072-9-8

LEȘ, I. Tratat de drept procesual civil. Vol.I. București: Universul Juridic, 2014. 971 p. ISBN: 978-606-673-318-2

Legea nr.31 din 17.03.2017 pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.144-148.

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.66-75.

КУРЕНКОВА, О.Н. Теоретические и практические аспекты прекращения производства по гражданским делам в судах общей юрисдикции / Диссертация на соискание уч. степени канд. юрид. наук. Саратов, 2006.

СИНЯКИНА, А.М. Мировое соглашение в делах о несостоятельности (банкротстве). В: Арбитражный и гражданский процесс, 2003, №5, с.24-30. ISSN: 1812-383X

ЯСЕНОВЕЦ, И.А. Мировое соглашение в арбитражном процессе: актуальные проблемы теории и практики / Автореферат диссертации на соискание уч. степени канд. юрид. наук. Москва, 2002.

РУСИНОВА, Е.Р. Распорядительные права сторон в гражданском процессе / Автореферат диссертации на соискание уч. степени канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.

МОЛЕВА, Г.В. Право на судебную защиту ответчика / Диссертация на соискание уч. степени канд. юрид. наук. Саратов, 1993.

ЕЛИСТРАТОВА, А.Н. Теоретические и практические аспекты защиты ответчика против иска / Диссертация на соискание уч. степени канд. юрид. наук. Саратов, 2014.

Noul Cod civil al României. [Accesat: 07.11.2020].

Disponibil: http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_civil_republicat_2011_noul_cod_civil.php

PERJU, P. În: BAIAS, Fl.A., CHELARU, E., CONSTANTINOVICI, R., MACOVEI, I. (coord.). Noul Cod civil. Comentariu pe articole. București: C.H. Beck, 2014. 2917 p. ISBN: 978-606-18-0414-6

Legea cu privire la mediere, nr.137 din 03.07.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.224-233.

LEȘ, I. Noul Cod de procedură civilă: comentariu pe articole. București: C.H. Beck, 2015. 1583 p. ISBN: 978-606-18-0421-4

Noul Cod de procedură civilă al României. [Accesat: 07.11.2020]. Disponibil: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140271

ТРАШКОВА, Н.М. Защита ответчика в гражданском процессе / Диссертация на соискание уч. степени канд. юрид. наук. Москва, 2009.

РЫНДЗЮНСКИЙ, Г. Техника гражданского процесса. Применительно к Гражданскому процессуальному кодексу Р.С.Ф.С.Р. Москва, 1929. 228 c.

МАКЛАЕВ, Д.В. Влияние судебных актов на права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, в арбитражном процессе. B: Российская юстиция, 2008, №9, с.19-24. ISSN: 0131-6761

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. (Докипедия: Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.). [Accesat: 07.11.2020] Disponibil: https://dokipedia.ru/document/5161003

Советский гражданский процесс: Учебник / Под ред. Комисарова К.И., Семенова В.М. Москва, 1988. 480 с.

ЩЕГЛОВ, В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск, 1979. 129 с.

КЛЕЙНМАН, А.Ф. Советский гражданский процесс. Москва, 1954. 407 с.

КЛЕЙНМАН, А.Ф. Участие третьих лиц в гражданском процессе. Иркутск, 1927. 83 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.