PRACTICA REGLEMENTĂRII RELAȚIILOR DE MUNCĂ OCAZIONALE PRIN PRISMA LEGISLAȚIEI UNGARE

Nicolae ROMANDAȘ, Nicolae ALCAZ

Abstract


Munca zilieră reprezintă o practică întâlnită în majoritatea statelor. De obicei, aceasta se plasează în sectorul neformal, datorită complexității sale și derogării de la norma generală. În această lucrare am prezentat modelul ungar de reglementare a muncii ocazionale. Legislația ungară are o experiență de peste 20 de ani de reglementare a raporturilor juridice de muncă ocazională, în acest sens fiind aprobate două legi importante și mai multe norme de aplicare. Legiuitorul ungar a combinat eficient necesitățile de forță de muncă a mediului de afaceri și siguranța socială a zilierilor, la fel sunt prevăzute mecanisme tehnologice noi de raportare pentru a eficientiza procedura efectuată de către angajatori. Considerăm că legea ungară este una dintre cele mai eficiente și complexe legi de reglementare a raporturilor de muncă ocazionale.

 

THE PRACTICE OF REGULATING THE CASUAL EMPLOYMENT RELATIONS IN THE HUNGARIAN LEGISLATION

The work of day-labourers is a common practice in most countries, and usually it is placed in the informal sector, due to its complexity and the derogation from the general rule. In this paper we presented the Hungarian model of casual employment regulation. The Hungarian legislation has more than 20 years of experience in regulating casual employment relation­ships, and two important laws and more enforcement rules being approved for this purpose. The Hungarian legislator has effectively combined the labour needs of the business environment and the social security of the day labourer, new techno­logical reporting mechanisms are also provided to streamline the procedure by employers. We believe that the Hungarian law is one of the most effective and comprehensive laws regulating casual employment relations.


Keywords


day worker, casual employment, agriculture, tourism, employer, employee, remuneration, electronic reporting.

Full Text:

PDF

References


1997. évi LXXIV. Törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről, A törvényt az Országgyűlés az 1997. július 15-i ülésnapján fogadta el. Időállapot: közlönyállapot (24.07.1997).

2010. évi LXXV. Törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról ,29.09.2017 MHK Jogszabály szolgáltatás, nr.15, 01.01.2017.

https://www.cvonline.hu/blog/2018/karriertanacsok/alkalmi-munka-2018-adozas-feltetelek-berezes/17527

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, Kihirdetve: 2012. I. 6, A jogszabály mai napon (3.02.2019) hatályos állapota.

https://www.hrportal.hu/hr/tul-bonyolult-lett-az-egyszerusitett-foglalkoztatas-20100409.html

2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről, A törvényt az Országgyűlés a 2003. november 10-I ülésnapján fogadta el, Időállapot: közlönyállapot (14.11.2003).

https://www.hrportal.hu/c/sms-ben-nem-lehet-bejelenteni-az-egyszerusitett-foglalkoztatast-20101129.html

Directiva 1999/70/CE a Consiliului privind Acordul-Cadru cu privire la munca pe durată determinată încheiată între CES, UNICE și CEEP, din 28 iunie 1999. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 175/43 din 10.07.1999.

Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004, privind coordonarea sistemelor de securitate socială, Text cu relevanță pentru SEE și Elveția. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Euro¬pene, L 166 din 30.04.2004, p.1-92.

Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a pro¬cedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Text cu relevanţă pentru SEE și Elveţia. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 284/1 din 30.10.2009, p.1-42.

https://www.google.com/url?q=https://www.hrportal.hu/hr/megugrott-a-kereslet-az-alkalmi-es-idenymunkara20180817.html&sa=U&ved=0ahUKEwjRemMsYTfAhVH_KQKHbjEDZkQFggLMAI&client=internal-uds-cse&cx=012148946334507196615:e75pay3u3hk&usg=AOvVaw2XwFQpXGoEgIPQlGYv9u1k

Legea Republicii Moldova privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, nr.22 din 23.02.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.147.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.