INFRACŢIUNEA PRELUNGITĂ: PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA ÎNCADRĂRII JURIDICE

Stanislav COPEŢCHI

Abstract


În prezentul studiu este efectuată o analiză teoretico-practică a infracţiunii unice prelungite. Mai cu seamă, sunt abor­date critic unele soluţii de calificare identificate în practica judiciară: ca infracţiune unică prelungită sau ca concurs de infracţiuni. Sunt depistate şi alte dificultăţi la încadrarea juridico-penală a faptelor comise în formă prelungită. Este in­ves­tigată problema coraportului infracţiunii prelungite cu concursul de infracţiuni cu conexitate.

 

PROLONGED OFFENCE: A CRITICAL VIEW ON THE LEGAL QUALIFICATION

The study presents a theoretical-practical analysis of the single prolonged offence. In particular, some qualification solutions identified in the judicial practice are critically approached: as a single prolonged offence or as multiple offences. Also, we identified other difficulties for the juridical-criminal qualification of the acts committed in prolonged form. The issue of the correlation between the prolonged offence and multiple offences is investigated.


Keywords


prolonged offence, multiple offences, single offence, continuous offence, qualification, single intent, one purpose, criminal episode, judicial practice

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 17 ianuarie 2018. Dosarul nr.1ra-74/2018. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=10252

COPEŢCHI S., HADÎRCA, I. Calificarea infracţiunilor. Note de curs. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 352 p.

COPEŢCHI, S., OJOGA, A. Modalităţile şi principiile calificării infracţiunilor. În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr.1(32), p.21-27.

BUTIUC, C. Infracţiunea complexă. Bucureşti: ALL Beck, 1999.

MANEA, V., PĂDURE, D. Categoria „timpul” în Partea Generală şi Partea Specială a Codului penal. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional” (Chişinău, 01-02 octombrie 2019). Vol.II. Chişinău: CEP USM, 2020, p.288-300.

BRÎNZA, S., STATI, V. Infracţiunile privind viaţa sexuală în Codul penal al Republicii Moldova: noi abordări în interpretarea judiciară oficială. În: Актуальные научные исследования в современном мире, 2018, №.2 (9(41)), с.108-120.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 26 februarie 2020. Dosarul nr.1ra-702/2020. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=15468

GIURGIU, N. Legea penală şi infracţiunea (doctrină, legislaţie, practică judi¬ciară). Iaşi: Gama, 1996.

ГАУХМАН, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. Москва: АО „Центр ЮрИнфоР”, 2001. 315 с.

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 01 august 2019. Dosarul nr.1ra-1196/2019. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=14174

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr.17 din 07.11.2005. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=349

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110.

BUDECI, V., MORCOV, A. Limitele reîncadrării juridico-penale a faptei inculpatului de către instanţa de judecată ex-officio. Echitatea procedurii. Aspecte practico-aplicative. În: Revista Naţională de Drept, 2017, nr.8, p.31-39.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 04 martie 2020. Dosarul nr.1ra-821/2020. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=15479

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 09 octombrie 2019. Dosarul nr.1ra-1439/2019. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=14407

BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, Gh., BERLIBA, V. ş.a. Codul penal al Republicii Moldova. Comentat. Adnotat. Chişinău: Sarmis, 2009. 860 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.