ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN EXAMINAREA PROCEDURILOR DISCIPLINARE ALE JUDECĂTORILOR

Cristina JOSANU

Abstract


Domeniul sensibil al răspunderii disciplinare a judecătorilor invocă proceduri și arhitecturi juridice bine reglementate cu referință la Colegiul disciplinar. Implicarea reprezentanților societății civile – membri profesori de drept, titulari, în structura și activitățile Colegiului disciplinar a devenit o cerință inalienabilă a unui regim democratic contemporan. For­ma­rea și activitatea unei entități decizionale de domeniu sunt caracterizate printr-o simbioză a profesionalismului, a transparenței și a conștiinței civice a profesorilor de drept, titulari, și a profesionalismului, a independenței și a responsa­bil­ității judecătorilor – membri ai acestui Colegiu. Atât structura Colegiului disciplinar, cât și procedurile elaborate, asi­gură o examinare complexă și obiectivă a cauzelor de competență – cu respectarea independenței judecătorului și con­comitent acordându-le un caracter public și transparent, valorificând astfel implicarea covietății civile în procesul de autoadministrare a justiției.

 

THE INVOLVEMENT OF THE CIVIL SOCIETY IN THE EXAMINATION OF DISCIPLINARY PROCEEDINGS REGARDING JUDGES

The sensitive area of disciplinary liability of judges demands well-regulated legal procedures and architectures with reference to the Disciplinary Board. The involvement of civil society representatives – university professors of law, full members – in the composition and in the activity of the aforementioned Board has become an inherent exigency of the contem­porary democratic regime. The creation and the activity of a decisional entity in the concerned area is characterised through a symbiosis of professionalism, transparency and the civic conscience of law professors on the one hand and the professionalism, the independence and the responsibility of judges – members of the Disciplinary Board, on the other hand. Both the structure of the Disciplinary Board and the elaborated procedures ensure a complex and objective examination of the cases – respecting the independence of the judges, at the same time offering a public and trans­parent character to the proceedings, thus highlighting the involvement of the civil society in the process of self-administration of justice.


Keywords


civil society, Disciplinary Board, disciplinary liability, election procedure, civil society representatives.

Full Text:

PDF

References


https://www.inj.md/sites/default/files/12.pdf

Recomandarea CM(Rec (2010)12 a Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la judecători: inde¬pen-dența, eficiența și responsabilitățile (adoptată la 17.11.2010, la cea de a 1098-a întâlnire a delegaților miniștrilor) pct. 66.

Ibidem, pct.69.

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Colegiului disciplinar, nr.144/7 din 03.03.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.426.

http://lex.justice.md/md/341748/

http://www.monitoruljuridic.ro/act/carta-europeana-din-10-iulie-1998-cu-privire-la-statutul-judecatorului-emitent-consiliul-europei-106139.html

http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/14_09_2005__53_ro.doc

http://www.standarde-justitie.ro/europa/RECOMANDARILE%20DE%20LA%20KIEV%20P

NEGRU, A. Valorificarea capacității societății civile în procesul de reformă a justiției. În: Revista Națională de Drept, 2011, nr.10-12, p.21.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=363134

Legea cu privire la Colegiul disciplinar și răspunderea disciplinară a judecătorilor, nr.950 din 19.07.1996. În: Moni-torul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.182-185 art.751. Abrogată prin LP178 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14, art.557.

NEGRU, A. Valorificarea capacității societății civile în procesul de reformă a justiției, p.21;

https://crjm.org/wp-content/uploads/2016/02/2016-02-DDP-Legea-178-CRJM-web.pdf

Legea privind testarea integrității profesionale, nr.325 din 23.12.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.35-41 art.73.

https://www.nasul.tv/interviu-cu-cristi-danilet-despre-justitie-educatie-civica-societate-civila/

Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor. Anexă la Ordinul Ministrului Justiției nr.91 din 1 februarie 2016.

Ordinul Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, nr.91, din 01.02.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.32-37 art.197.

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Colegiului disciplinar, nr.144/7 din 03.03.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.426.

Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, nr.178 din 25.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.238–246, art.557.

http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4471

http://www.constcourt.md/pageview.php?l=ro&id=218&idc=54&t=/Relatii-externe/Colaborari/Comisia-Europeana-pentru-Democratie-prin-Drept-a-Consiliului-EuropeiComisia-de-la-Venetia/

Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, nr.178 din 25.07.2014.

Legea cu privire la Colegiul disciplinar și răspunderea disciplinară a judecătorilor, nr.950 din 19.07.1996.

http://parlament.md/%20ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2411/language/ro-RO/Default.aspx


Refbacks

  • There are currently no refbacks.