PRACTICAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII FINANCIARE – PREMISELE ȘI OPORTUNITATEA INCRIMINĂRII

Cristina CHIHAI

Abstract


În prezentul articol ne propunem ca scop să evidențiem oportunitatea și justețea complinirii Codului penal al Republicii Moldova cu art.2411, care incriminează fapta de practicare ilegală a activității financiare. Ab initio, este notabil de statuat că în conformitate cu art.126 alin.(2) lit.b) din Constituția Republicii Moldova, statul trebuie să asigure libertatea comerțului şi activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de pro­ducție. Astfel, in globo, contemplăm că existența cadrului reglementar adecvat asigură realizarea unei politici financiare, fiscale și economice stabile și echitabile. Așadar, prin prezentul demers urmărim analiza incrimi­nării faptei de practicare ilegalăa activității financiare prin prisma premiselor, factorilor și contextului istorico-evolutiv care au contribuit la adop­ta­rea acestei norme.

 

ILLEGAL PRACTICE OF FINANCIAL ACTIVITY -

THE PREMISES AND THE OPPORTUNITY OF THE INCRIMINATION

 In this scientific article we aim to highlight the opportunity and adequacy of supplementing the Criminal Code of the Republic of Moldova with art.2411, which criminalises the act of illegal practice of financial activity. Ab initio, we shall state that in accordance with art. 126 para. (2) let. b) of the Constitution of the Republic of Moldova, the state must ensure the freedom of trade and entrepreneurial activity, the protection of fair competition, the creation of a favourable framework for the capitalisation of all factors of production. Thus, in overall, we consider that the existence of an adequate regulatory framework ensures the achievement of a stable and equitable financial, fiscal and economic policy. Therefore, through this approach, we aim at analysing the criminalisation of the act of illegal financial activity in terms of premises, factors and historical-evolutionary context that contributed to the adoption of this rule.


Keywords


financial activity, financial pyramid, Ponzi scheme, MMM, catalyst for incrimination.

Full Text:

PDF

References


Legea pentru completarea unor acte legislative, nr.128 din 8 iunie 2012, În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.143-148.

Legea privind actele legislative, nr.780 din 27 decembrie 2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.36-38.

Legea cu privire la actele normative, nr.100 din 22 decembrie 2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17.

BRÎNZA, S., STATI, V. Articolul 2011 „Violenţa în familie” din Codul penal suferă de grave carenţe tehnico-legislative. Partea I. În: Revista Națională de Drept, 2013, nr.7, p.3-7.

EȘANU, A. Impactul ambiguităţii normei de incriminare asupra limitelor interzisului în legea penală a Republicii Moldova. În: Revista Națională de Drept, 2005, nr.6, p.56-59.

PAȘCA, V. Drept penal. Partea generală. Ediția a III-a, actualizată cu modificările la zi ale Codului penal. Bucureşti: Universul Juridic, 2014. 620 p.

MICULEȚ, L. Reglementarea juridică a răspunderii pentru infracțiunile economice și corupție în SUA și în Republica Moldova: studiu comparat. Chișinău, 2005. 293 p.

BULAI, C., BULAI, B.N. Manual de drept penal: Partea generală. București: Universul Juridic, 2007. 680 p.

MMM. Disponibil: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9C%D0%9C (Accesat: 15.04.2020)

MMM-2011. Disponibil: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9C%D0%9C-2011 (Accesat: 15.04.2020)

ДАВТЯН, А.А., ГАБРИЕЛЯН, Н.А. Финансовые пирамиды: новая волнa. B: Актуальные вопросы экономических Наук, 2012, c.72-76.

Piramida financiară „MMM” în atenţia procurorilor: Comunicat de presă. Disponibil: http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/4479/?attempt=1 (Accesat: 16.04.2020)

Piramida financiară MMM îşi continuă activitatea în Moldova şi recrutează noi membri. Disponibil: https://www.publika.md (Accesat: 16.04.2020).

PiraMMMida lui Serghei Mavrodi s-a ales cu dosar penal în Republica Moldova Disponibil: https://adevarul.ro/moldova/actualitate/pirammmida-serghei-mavrodi-s-a-ales-dosar-penal-republica-moldova-1_50aeba1a7c42d5a6639f9e51/index.html (Accesat: 16.04.2020)

Proiectul inițial de Lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţio¬nal al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008.

Disponibil:http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1140/language/ro-RO/Default.aspx (Accesat: 14.04.2020).

Raport al Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova, CJ6 nr.121 din 04.06.2012.

Disponibil:http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1140/language/ro-RO/Default.aspx (Accesat:14.04.2020).

Notă informativă la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţio¬nal al Republicii Moldova, nr.218-XVI din 24.10.2008.

Disponibil:http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1140/language/ro-RO/Default.aspx (Accesat: 14.04.2020).

Stenograma şedinţei plenare a Parlamentului Republicii Moldova din 11.05.2012. Proiectul Legii pentru modi¬fi¬ca-rea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.2631, 400).

Disponibil:http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/Ședinţeplenare/tabid/128/SittingId/584/Default.aspx (Accesat: 14.04.2020)

STATI, V. Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității financiare (art.2411 CP RM). Partea I. În: Revista Națională de Drept, 2012, nr.11, p.7-12.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p.

STATI, V. Infracțiuni economice: Note de curs. Ediția a III-a, revizuită și actualizată până la data de 1 mai 2019. Chişinău: ÎS ,,Tipografia Centrală”, 2019. 600 p.

PAȘCA, V. Drept penal. Partea generală. Ediția a III-a, actualizată cu modificările la zi ale Codului penal. Bucureşti: Universul Juridic, 2014. 620 p.

TĂNĂSESCU, I., TĂNĂSESCU, C., TĂNĂSESCU, G. Drept penal general: Curs universitar. București: All Beck, 2002, 784 p.

Avizul la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţio¬nal al Republicii Moldova, nr.218-XVI din 24.10.2008 (nr.627 din 29.03.2012).

Raport la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţio¬nal 2008 (proiect nr.627 din 29 martie 2012 lectura II) al Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova, CJ6 nr.142 din 07.05.2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.