INTEGRITATEA CA ELEMENT AL CAPACITĂȚII JURIDICE A MAGISTRATULUI

Olga CEBAN

Abstract


Integritatea repezintă un element esențial al capacității juridice a magistratului și, ca și consecință, criteriul ce deter­mină nivelul de încrede a societății în justiția națională. Este imposibilă manifestarea integrității magistratului, dacă nu este promovat și consolidat sistemul de garanții sociale, acel câmp psihologic de legalitate chemat să influențeze psiho­logic magistrații, dar și garanția integrității – toate fiind asigurate de stat. Integritatea este un criteriu obligatoriu atât la formarea inițială, cât și la formarea continuă a magistratului.

 

INTEGRITY AS AN ELEMENT OF THE LEGAL CAPACITY OF THE MAGISTRATE

Integrity is an essential element of the magistrate's legal capacity and, as a consequence, the criterion that determines the level of trust of society in national justice. It is impossible to manifest the integrity of the magistrate if the system of social guarantees is not promoted and consolidated, i. e. that psychological field of legality called to psychologically influence the magistrates, but also the guarantee of integrity - all being provided by the state. Integrity is a mandatory criterion for both the initial training and the continuing training of the magistrate.


Keywords


integrity, magistrate, legal capacity, judge, prosecutor.

Full Text:

PDF

References


NOVAC, T. Integritatea magistrului – obiectiv esențial al unei justiții contemporane. În: Revista Națională de Drept, 2014, nr.5, p.51-55. ISSN 1811-0770

Legea privind statutul magistraților, nr.303/2004. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, 2004, nr.576.

NOVAC, T. Op.cit., p.53.

Dicționarul enciclopedic / Chihaia L. ș.a. București: Cartier, 2001. 1696 p. ISBN 9975¬9¬080¬1

Dicționarul explicativ uzual al limbii române / Berejan S. ș.a. Chișinău: Litera, 1999. 638 p. ISBN 9975-74-237-8

BOAR, A. Elemente de teoria dreptului. Timișoara: Multimedia SRL, 1996. 282 p. ISBN 973-97561-0-7

AVORNIC, Gh. Tratat de teorie generală a statului și dreptului. Vol.II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2010. 474 p. ISBN 9789731164410

ANDRIUȚA, E. Aspecte generale cu privire la capacitatea juridică. În: Revista Națională de Drept, 2017, nr.4, p.42-47. ISSN 1811-0770

БЕЛЯВСКИЙ, А.В. Судебная защита чести и достоинства граждан. Moсква: Юридическая литература, 1966.

BOGUȘ, A. Integritatea profesională a funcționarilor publici. În: „25 de ani de reformă economică în Republica Mol¬dova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicˮ, Chișinău, 2016, p.138-144. ISBN 978-9975-75-835-2

Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale, nr.325 din 23.12.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.277-287, art.586.

Legea integrității, nr.82 din 25.05.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243, art.360.

Legea privind avertizorii de integritate, nr.122 din 12.07.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.472.

Legea cu privire la procuratură, nr.3 din 25.02.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77, art.113.

Legea cu privire la statutul judecătorului, nr.544 din 20.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.59-60 art.664.

NOVAC, T. Op.cit., p.52.

Ibidem, p.53.

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.