UNELE CONSIDERENTE CU PRIVIRE LA PROBLEMA BĂNUIELII REZONABILE ÎN MATERIA ARESTĂRII PREVENTIVE

Larisa DAVID

Abstract


În acest articol va fi abordată problema privind prezența suspiciunii  rezonabile ca o condiție care admite ingerințe în dreptul la libertatea și siguranța persoanei, protejat de art.5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În acest context se va examina problematica constatată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materia suspiciunii rezonabile și situația actuală în practicile din Republica Moldova.

 

SOME CONSIDERATIONS ON THE ISSUE OF REASONABLE SUSPICION OF PRE-TRIAL DETENTION

This article examines the issue of the presence of a reasonable suspicion as a condition that admits the interference with the persons' right to liberty and security, protected by Article 5 of the European Convention on Human Rights. In this context, the issue identified by the European Court of Human Rights on the matter of reasonable suspicion and the current situation in the practices of the Republic of Moldova will be examined.


Keywords


freedom and safety of the person, reasonable suspicion, justifiable risks, presumption of innocence, reasonable term, degree and intensity, independent observer, supporting evidence.

Full Text:

PDF

References


A se vedea, spre exemplu, Kurt c.Turciei, 25 mai 1998, §123, http://hudoc. echr.coe.int/eng?i=001-58198 (Accesat: 20.09.2020)

A se vedea, spre exemplu: Deciziile de arestare pronunțate de judecătorii de instrucție în Republica Moldova. O ana¬liză din punct de vedere internațional. Chișinău, 2011; Studiu al legislației și al practicii aplicării măsurilor pre-ven¬tive și a altor măsuri procesuale de constrângere, cu accent pe arestul preventiv, arestul la domiciliu și elibe¬ra-rea pe cauțiune. Procuratura Generală a Republicii Moldova. Chișinău, 2012; Raport privind respectarea dreptului la li¬bertate la faza urmăririi penale. Chișinău, 2013; Arestarea preventivă în Republica Moldova și în țările europene. Chișinău, 2014; Reforma instituției judecătorului de instrucție în Republica Moldova. Chișinău, 2015; Măsuri pre¬ventive alternative pentru arestarea preventivă. Chișinău, 2016; Raport asupra cercetării privind aplicarea arestării preventive în Republica Moldova, Consiliul Europei. Chișinău, 2020.

PÎNTEA, A. Bănuiala rezonabilă: cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2018.

A se vedea, spre exemplu: Idalov c. Rusiei [GC], 22 mai 2012, nr.5826/03, Par.140, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110986 (Accesat: 20.09.2020)

Murray c. Regatului Unit, 28 octombrie 1994, nr.14310/88, Par.51, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162614 (Accesat: 20.09.2020)

Wloch c. Poloniei, 19 octombrie 2000, nr.27785/95, Par.109, http://hudoc. echr.coe.int/eng?i=001-58893 (Accesat: 20.09.2020)

Buzadji c. Moldovei, 5 iulie 2016, nr.23755/07, Par.92-94,102, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164928 (Accesat: 20.09.2020)

Stepuleac c. Moldovei, 6 noiembrie 2007, nr.8207/06, Par.70-81, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83085 (Accesat: 09.2020)

Mușuc c. Moldovei , 6 noiembrie 2007, nr. 42440/06, Par.39,70-81, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112791 (Accesat: 20.09.2020)

Ignatenco c. Moldovei, 8 februarie 2011, nr. 36988/07, Par.59,60, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124098 (Accesat: 20.09.2020)

Buzadji c. Moldovei, 5 iulie 2016, nr.23755/07, Par.109, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164928 (Accesat: 20.09.2020)

Litschauer c. Moldovei, 13 noiembrie 2018, nr.25092/15, Par.29-36, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187604. (Accesat: 20.09.2020)

Par.112 din Codul de procedură penală al Germaniei.

A se vedea, spre exemplu: DOLEA, I., URSU, S., LARSEN, B., ARCUȘA, D. Arestarea preventivă în Republica Moldova și în țările europene. Cercetare comparativă. Chișinău: Cartier juridic, 2014, p.18. ISB N 978-9975-79-953-9 343.12(4) A 74

Ibidem, p.19.

A se vedea, spre exemplu: VOLONCIU, N. ș.a. Noul Cod de procedură penală comentat. Ediția a II-a. București: Hamangiu, 2015, p.441. ISBN 978-606-27-0312-7

Articolul 176 în redacţia Legii nr.100 din 26.05.2016, în vigoare din 29.07.2016.

Articolul 308 în redacţia Legii nr.100 din 26.05.2016, în vigoare din 29.07.2016.

Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu, nr.1 din 2013, pct.5, http:// jurisprudenta. csj.md/ search hot _expl.php?id=48 (Accesat: 20.09.2020)

Sevk c. Turciei, 11 aprilie 2006, nr.4528/02, Par.26, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-73185 (Accesat: 20.09.2020)

Svetoslav Hristov c. Bulgariei, 13 ianuarie 2011, nr.36794/03, Par.29, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102619 (Accesat: 20.09.2020)

Labita c. Italiei, 6 aprilie 2000, nr.26772/95, Par.156-158), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58559 (Accesat: 20.09.2020)

Lazoroski c. Macedoniei, 8 octombrie 2009, Par.43-49, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94861 (Accesat: 20.09.2020)

Nechiphoruk şi Yonkalo c. Ucrainei, 21 aprilie 2011, nr.42310/04, Par.177 etc., http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104613 (Accesat: 20.09.2020)

Conferința națională „Sistemul de aplicare a masurilor preventive privative/restrictive de libertate. Inițierea procesului de identificare a problemelor de sistem din perspectiva persoanelor acuzate". 30 septembrie 2020. On-line.Link-ul Zoom: https://us02web. zoom.us/j/83066093293?pwd=SHIrWmpDL3ZDdHpROGoyT2VRU09NZz09


Refbacks

  • There are currently no refbacks.