COOPERAREA MOLDO-FRANCEZĂ – O CALE SPRE EUROPENIZAREA REPUBLICII MOLDOVA

Violeta COTILEVICI

Abstract


Procesul de europenizare a Republicii Moldova depinde mult și de susținerea țărilor membre ale Uniunii Europene în stimularea reformelor democratice, a statului de drept și în dezvoltarea unei economii de piață viabile. Cooperarea Franţei cu Moldova cuprinde astăzi două obiective prioritare, trasate în cadrul Planului de Acţiune al Ambasadei Franței în Republica Moldova: a contribui la apropierea ţării de Uniunea Europeană și a contribui la dezvoltarea sa economică şi la cursul spre prosperitate. La moment, se constată o consolidare a prezenței economice franceze pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, Franța este unul dintre cei mai mari investitori străini în Republica Moldova. Recent, autoritățile franceze și-au manifestat sprijinul ferm pentru implementarea agendei de reforme în Republica Moldova și interesul faţă de situaţia politică şi parcursul european al ţării noastre, oferind ocazia de a consolida diplomaţia parlamentară moldo-franceză. Dezvoltarea unor relații solide cu Franța, pe de o parte, și cu lumea francofonă, pe de altă parte, reprezintă o modalitate de apropiere și chiar europenizare a Republicii Moldova. Franţa reprezintă partenerul privilegiat al Republicii Moldova în dezvoltarea capacităților de racordare la standardele europene anume prin intermediul acestui factor de verticalitate culturală – Francofonia. Este important a înțelege faptul că aceasta nu poate fi un substituent al politicii externe, însă este un instrument de colaborare multilaterală şi bilaterală specific. Moldova, prin Francofonie, devine mai democratică, mai deschisă, mai tolerantă și are o poartă suplimentară către Europa, o altă cale pe care ea poate să se facă valorizată și să-și reafirme angajamentul față de valorile la care a aderat și pe care le declară de la cele mai înalte tribune.

 

THE MOLDOVAN-FRENCH COOPERATION – A PATH TO THE EUROPEANISATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The process of Europeanisation of the Republic of Moldova very much depends on the support of the member states of the European Union in stimulating democratic reforms, the rule of law and a viable market economy. Today, France's cooperation with the Republic of Moldova includes two priority objectives, outlined in the Action Plan of the Embassy of France to the Republic of Moldova: to help bringing the country closer to the European Union and to contribute to its economic development and prosperity.  Currently, there is a consolidation of the French economic presence on the territory of the Republic of Moldova. Thus, France is one of the largest foreign investors in the Republic of Moldova. Recently, the French authorities have expressed their strong support for the implementation of the reform agenda of the Republic of Moldova and the interest in the political situation and the European course of our country, offering the opportunity to strengthen the Moldovan-French parliamentary diplomacy. The development of solid relations with France, on the one hand, and the French-speaking world, on the other hand, is a way of approaching and even Europeanising the Republic of Moldova. France represents the privileged partner of the Republic of Moldova in developing the capacity to comply with the European standards, namely through this factor of cultural verticality – the Francophonie. It is important to understand that this cannot be a substitute for foreign policy, but it is a specific tool for multilateral and bilateral cooperation. Moldova, through Francophonie, becomes more democratic, more open, more tolerant and has an additional gateway to Europe, another way in which it can be valued and it can reaffirm its commitment to the values it has adhered to and which it declares at the high-level fora.


Keywords


europeanisation, bilateral cooperation, European standards, democratic reforms, economic development.

Full Text:

PDF

References


CEBOTARI, S., CĂLDARE, G. Politica externă a Republicii Moldova. Note de curs. Chișinău: CEP USM, 2018, p.161-162. ISBN 978-9975-142-08-3

Rezumat al sectorului de piaţă externă  mierea de albine în Franţa. [online]. [Accesat: 29.06.2016]. Disponibil: http://miepo.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf

De ce Republica Moldova? [online]. [Accesat: 19.05.2020]. Disponibil: https://www.ccifm.md/ro/servicii/de-ce-republica-moldova.html

Notă informativă privind relaţiile comercial-economice între Republica Moldova şi Republica Franceză pe durata anului 2015. [online]. [Accesat: 20.12.2016]. Disponibil: http://www.mec.gov.md/ro/content/cooperare-economica-internationala.

CEBOTARI, S., COTILEVICI, V. Socio-cultural dimension of relations between Republic of Moldova and France in the context of European integration process. In: Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă  analiza circum¬¬stanţelor specifice şi tendinţelor politice. Conferinţă ştiinţifică internaţională, 27 septembrie 2016 / Coord.: Valentina Teosa [et al.]. Chişinău: CEP USM, 2016, p.141-151. ISBN 978-9975-71-829

CHAUPRADE, A. L’espace économique francophone. Pour une Francophonie intégrale. Paris: Ellipses, 1996, p.101.

La momentul potrivit, Moldova îşi va ocupa locul care-i aparţine în UE. Discursul Ambasa¬¬dorului Franţei, Edmond Pamboukjian, rostit cu ocazia încheierii misiunii sale în Republica Moldova, 19 martie 2007/ [online]. [Accesat: 24.05.2016]. Disponibil: http://europa.md/primary.php?d=rom&n=Interviuri.0_1214

Prin Francofonie – în Europa şi în lume. [online]. [Accesat: 27.02.2016]. Disponibil: http://www.moldova.md/md/relatile/2529/

Francofonia, o poartă suplimentară spre Uniunea Europeană. [online]. [Accesat: 28.02.2016]. Disponibil: http://adevarul.ro/moldova/actualitate/francofonia-poarta-suplimentara-uniunea-europeana-1_51495eac00f5182b852e4ea3/index.html

Alianţa Franceză din Moldova: primul centru cultural străin în Republica Moldova. [online]. [Accesat: 21.02.2016] Disponibil: https://www.alfr.md/spip.php?lang=ro&section=65&subsection=83&article=115.

Francofonia, o poartă suplimentară spre Uniunea Europeană. [online]. [Accesat: 28.02.2016]. Disponibil: http://adevarul.ro/ moldova/actualitate/francofonia-poarta-suplimentara-uniunea-europeana-1_51495eac00f5182b852e4ea3/index.html

Alianţa Franceză din Moldova. [online]. [citat: 27.02.2016]. Disponibil: https://www.alfr.Md/spip.Php?lang=ro&section=66&subsection=88&article=122

La Chişinău va fi semnat Memorandumul privind „ProiectulEuropa”. [online]. [Accesat: 21.02.2016]. Disponibil: http://www. mfa.gov.md/comunicate-presa-md/475736

Funcționarii moldoveni vor învăța limba franceză în cadrul Proiectului Europa. [online]. [Accesat: 27.02.2016]. Disponibil: http://www.2011.europa.md/stiri/show/4239/functionarii-moldoveni-vor-invata-limba-franceza-in-cadrul-proiectului-europa.

Activitatea Alianței Franceze remarcată. [online]. [Accesat: 21.02.2016]. Disponibil: https://www.alfr.md/spip.php?lang=ro&section=168&subsection=196&article=4500.

Tratat nr.1993 din 29.01.1993 de înțelegere, prietenie și cooperare între Republica Moldova și Republica Franceză. [online]. [Accesat: 29.03.2016]. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view &view=doc〈=1&id=360245

PARMENTIER, F. Moldavie: les atouts de la francophonie, 2010. ISBN 9782352700760

ATTALI, J. La Francophonie et la Francophilie, moteurs de croissance durable. Paris, 2014. 246 p. ISBN: 978-2-11-009886-3


Refbacks

  • There are currently no refbacks.