CALIFICAREA JURIDICO-PENALĂ A VIOLENŢEI SEXUALE ASUPRA FEMEILOR CA FORMĂ DISTINCTĂ A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

Nicolae CORCEA

Abstract


Scopul acestui mesaj ştiinţific constă în rezolvarea controverselor doctrinare în domeniul calificării infracţiunii de violenţă în familie în una din formele ei speciale, cum ar fi violenţa sexuală. Cu toate că violenţa sexuală nu este prevă­zută expres de către legiuitor ca o formă distinctă a violenţei în familie, aceasta devine un fenomen extrem de răspândit. Autorul analizează violenţa împotriva femeilor bazată pe gen, arată caracterul discriminator al violenţei în familie îm­pot­riva femeilor în societăţile contemporane; examinează conceptul şi formele violenţei sexuale; demonstrează că violenţa sexuală în familie constituie o formă specială de subminare a femeilor şi a copiilor; propune calificarea juridico-penală a violenţei sexuale în familie.


Qualification in criminal law of the sexual violence against women as a distinct form of the family violence

The purpose of this scientific research consists in the solving of doctrinaire controversies in the sphere of legal appreciation of the criminal offence of family violence in one of its special forms as sexual violence. Even if sexual violence is not provided expressly in the penal legal norm as the independent form of family violence, this one became extremely spread. The author submits to a profound analysis the gender violence against women and demonstrates the discriminatory character of the family violence against women in the modern society; examines the concept and forms of sexual violence; proves that sexual violence in the family constitutes a special form of the women and children sup­pression; recommends legal appreciation of the criminal offence of the sexual violence in family.

 


Keywords


family violence, violence against women, gender violence, sexual violence, marital rape, sexual coercion, incest

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.