CONTRADICTORIALITATEA ÎN CORAPORT CU ALTE PRINCIPII ALE PROCESULUI PENAL

Lucia RUSU

Abstract


În legătură cu reformarea sistemului judiciar şi schimbările intervenite în viaţa social-politică a statului nostru, prin­cipiul contradictorialităţii a obţinut o nouă rezonanţă din considerentul că reforma judiciară şi de drept este legată direct de contradictorialitate. Reforma legii procesual penale trebuie să fie fundamentată pe o temelie teoretică solidă. Contra­dictorialitatea, însă, în calitate de noţiune juridică, este insuficient cercetată în doctrina dreptului procesual penal. La ziua de azi, specialişti notorii în domeniul dreptului procesual penal analizează şi studiază importanţa fundamentelor şi principiilor de bază ale procesului penal şi, în primul rând, contradictorialitatea acestuia. Legea procesual penală a Republicii Moldova cunoaşte o evoluţie şi dezvoltate în sensul democratizării şi lărgirii începuturilor contradictoriale în înfăptuirea justiţiei. Aceasta e şi firesc, deoarece contradictorialitatea are o importanţă enormă pentru întregul sistem al procesului penal, determinând în mare parte statutul juridic şi raporturile dintre participanţii la procesul penal, precum şi relaţiile juridice stabilite între participanţii la acest proces şi instanţa de judecată.

 

CONTRADICTION AND ITS CORRELATION WITH OTHER PRINCIPLES

OF THE CRIMINAL PROCEEDING

In connection with the judiciary system reforming and changes in socio-political life of our state, the adversarial principle has gained a new resonance on the grounds that the judicial and legal reform is directly linked to adversariality. The reform of the criminal procedure law must be based on solid theoretical foundation. However, adversariality, as legal concept, is not enough investigated in the doctrine of the criminal procedure law. Currently, notorious specialists in the field of criminal procedure law examine and study the importance of fundamentals and basic principles of the criminal process and, primarily, its adversariality. The Criminal Procedure Law of the Republic o fMoldovais advancing and developing through democratization and widening of adversariality beginnings in justice rendering. This is natural and, as adversariality has enormous significance for the entire system of criminal proceedings, largely determining the legal status and relations between the participants in criminal proceedings and the legal relationships between the parties to the proceedings and the court.


Keywords


adversariality, principle, criminal procedure form, adversarial criminal procedure, mixed criminal procedure, defence, prosecution, jurisdiction, criminal procedure function, public prosecution, private prosecution, indictment, indicted, criminal procedur

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.