CLARIFICAREA PRINCIPIULUI NON BIS IN IDEM ÎN CAZURI DE CONDAMNARE A PERSOANELOR PENTRU CRIMELE CONTRA UMANITĂŢII

George LAZĂR

Abstract


Problema ştiinţifică de importanţă majoră abordată în cadrul acestui mesaj ştiinţific rezidă în identificarea particu­la­ri­tăţilor aplicării principiului non bis in idem în cadrul urmăririi penale, extrădării şi pedepsirii persoanelor care au comis crime împotriva umanităţii.

Pentru a obţine un răspuns clar şi exhaustiv la acest subiect, urmează să ne aprofundăm în analiza doctrinei procesual penale generale ale principiului non bis in idem, precum şi a unor surse ştiinţifice speciale consacrate problemelor de aplicare a acestui principiu în cazul crimelor contra umanităţii.

 

Clarification concerning the principle of non bis in idem in the cases of persons’ conviction for crimes against humanity

The major scientific problem which has been analyzed in the realm of this scientific research is considered to be identification of the peculiarities of the principle non bis in idem in the process of criminal prosecution, extradition and criminal punishment of the persons who have committed crimes against humanity.

In order to obtain a clear answer regarding this problem we have to be involved in the doctrinaire analysis of the criminal procedure theory of non bis in idem principle, as well as of some special scientific problems of its application in the cases of crimes against humanity.


Keywords


non bis in idem principle, the same act, conviction of the person, crimes against humanity, war crimes, international jurisprudence, competence of the judicial instance, ordinary crimes, international crimes, gravity of a criminal offence

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.