PLURALISMUL MEDIATIC EXTERN ÎN REPUBLICA MOLDOVA: RISCURI ŞI AMENINŢĂRI

Gonța Ana

Abstract


Aplicarea metodologiei europene de măsurare a pluralismului mediatic pe dimensiunea sa externă punctează, prin date concrete, problemele reale din audiovizualul autohton. Condiţiile în care se dezvoltă piaţa mass-mediei din Republica Moldova în ultimii ani constituie (sau ar trebui să constituie) o îngrijorare permanentă pentru breaslă, pentru cercetătorii din domeniu, pentru factorii de decizie şi, nu în ultimul rând, pentru public. Fenomenul de concentrare a proprietăţii în presă, sfidarea normelor deontologice şi profesionale, lipsa de respect pentru consumatorul de informaţie, toate conturează un nivel inadecvat de pluralism mediatic extern.

EXTERNAL MEDIA PLURALISM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: RISK LEVELS AND THREATS

The application of the European methodology for measuring media pluralism on the external dimension indicates, with concrete data, on the real problems in the national broadcasting. The conditions of the developing of media market in Moldova in recent years is (or should be) a permanent concern for the journalistic guild, researchers, decision makers, and for the public. The phenomenon of concentration of ownership in the media, the defiance of ethical and professional norms, the lack of respect for the consumer of information, all together outline an improper level of external media pluralism.


Keywords


external media pluralism, concentration of ownership, regulations, democracy, risk domains, threats, quantitative and qualitative indicators, risk level.

Full Text:

PDF

References


GANEA, L., GANEA, O., GAMURARI, L., GHINEA, C. Pluralismul extern al mass-media în Republica Moldova: între oportunitate şi realitate. Chişinău: ARC, 2014. 52 p. ISBN 978-9975-61- 821.135.1(478).09. Disponibil: http://soros.md/files/publications/documents/Pluralismul%20extern%20al%20mass-mediei%20din%20RM.pdf

GONŢA, A., RUSNAC, C., MACOVEI, P., STATE, V. Pluralismul intern al mass-mediei în Republica Moldova: oportunitate şi realitate: Studiu. Chişinău: ARC, 2014. 100 p. ISBN 978-9975-61-829-8. Disponibil: http://apel.md/public//upload/md_Pluralismul_intern_al_mass-media_din_RM_2014.pdf

Foaie de parcurs pentru consolidarea pluralismului mediatic în Republica Moldova. Chişinău, 2014. 23 p. Disponibil: http://soros.md/files/publications/documents/Foaie_de_parcurs_PLURALISM_2014.pdf

GONŢA, A., STATE, V., RÂBCA, E. Metodologie de evaluare a pluralismului mass-mediei din Republica Moldova: Studiu. Chişinău, 2015. 67 p. Disponibil: http://mediaforum.md/upload/help/Metodologie%20de%20evaluare% 20a%20pluralismului%20mass-mediei%20din%20Republica%20Moldova.pdf

GONŢA, A., BUNDUCHI I., STATE, V. Pluralismul extern al mass-mediei din Republica Moldova în anul 2015. Chişinău, 2016. 62 p. Disponibil: http://apel.md/public/upload/md_2016.05.31_Pluralismul-extern-2015_ro.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.