CORRELATION BETWEEN RISK-TAKING AND RISK-AVERTING BEHAVIOR DURING THE WHITE-COLLAR CRIME PERPETRATING: EMPIRICAL FINDINGS FOR MOLDOVA AND ISRAEL

Lilia GÎRLA, Jacob RUB

Abstract


This article constitutes an independent scientific research in Criminology. Especially, authors have done their best to explain and to prove the correlation between risk-taking and risk averting behavior during the white-collar perpetrating. Authors have demonstrated that risk is not only a probability of losses but also forms a threat of unpredictable development of events. As a consequence, when a person avoids risking it is also a risk because there appears a great likelihood of undesirable expansion of events outside the risk. New theoretical concepts are formulated on the base of empirical findings obtained from the correlation of the personality traits (Extroversion, Agreeableness, Neuroticism, Openness and Consciousness) in male and female white-collar offenders predisposed to risky decisions in business administration because such decisions are based on intuition and there is detected a deficiency of reasonability.

By means of empirical research based on psychological experiment and sociological interview of the white-collar offenders and the control groups there have been proved that inclination to risk being a quality of a person (a personality trait which is expressed in a permanent tendency to use new possibilities) in some cases can indicate to a propensity of a person to commit white-collar crimes.

Corelaţia dintre comportamentul centrat pe risc şi cel bazat pe evitarea riscului în procesul comiterii infracţiunii „gulerelor albe”: DATE EMPIRICE PENTRU MOLDOVA ŞI ISRAEL

Acest articol constituie un studiu ştiinţific independent în materia de criminologie. În special, autorii au încercat să explice şi să demonstreze corelaţia dintre comportamentul centrat pe risc şi cel bazat pe evitarea riscului în procesul comiterii infracţiunii gulerelor albe. Autorii au demonstrat că riscul reprezintă nu doar o probabilitate de pierderi, dar şi constituie o ameninţare prin evoluţia imprevizibilă a evenimentelor nepreconizate. Ca rezultat, persoana care evită riscul la fel riscă, deoarece apare o probabilitate majoră a expansiei evenimentelor în afara riscului. Conceptele teoretice noi au fost formulate în urma rezultatelor empirice obţinute din corelaţia trăsăturilor personalităţii (Extroversiune, Agreabilitate, Emotivitate, Sinceritate şi Conştiinţă) la bărbaţi şi femei condamnaţi pentru săvârşirea crimelor gulerelor albe, care au fost predispuşi spre luarea deciziilor riscante în business şi administraţie, deoarece astfel de decizii sunt bazate pe intuiţie şi se atestă rezonabilitate scăzută.

Prin intermediul procedeelor empirice bazate pe experimentul psihologic şi interviul sociologic al criminalilor „gulerelor albe” şi al grupurilor de control a fost demonstrat că înclinarea spre risc este calitatea persoanei (trăsătura personalităţii exprimată în tendinţa permanentă de a utiliza posibilităţi noi) şi în unele cazuri poate indica la predispunerea acesteia la săvârşirea crimelor gulerelor albe.


Keywords


risk, likelihood of fraud, white-collar crime, detected risk, potential risk, inclination to risk, Classical Decision Theory, Conventional Decision Theory, risk preference, risk taking, risk averting, intuitive solution in white-collar crime perpetrating

Full Text:

PDF

References


TUCMURUZ, I. Crima organizatã transfrontalieră: factor de insecuritate pentru naţiuni. Bucureşti: Editura Universitară, 2011, p.127-130. (ISBN 978-606-591-173-4)

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.1144 din 03.11.2005, cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.151-153.

ШАМИОНОВ, Р.М. Психология социального поведения личности: Учебное пособие. Саратов: Наука, 2009, c.157. (ISBN 978-5-91879-012-2)

MARCH, J.G., SHAPIRA, Z. Managerial Perspectives on Risk and Risk Taking Source. In: Management Science, 1987, No.11, vol.33, p.1404-1418. Printed in U.S.A. Published by: INFORMS Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2631920 (Accesat: 02.08.2016).

Risk-taking: A Corporate Governance Perspective. – International Finance Corporation, World Bank Group, 2012, p.9. http://www.gcgf.org/wps/wcm/connect/9ff11a804c40464698dddaf12db12449/RiskGovJuly2012.pdf?MOD=AJPERES (Accesat: 03.08.2016)

FERGUSON, J.E. White-collar crime. United States of America. New York: Chelsea House, Copyright © 2010 by InfoBase Publishing, p.26. (ISBN 978-1-60413-504-6) https://jurnalsrigunting.files.wordpress.com/2012/12/white-collar-crime.pdf (Accesat: 02.08.2016)

SCHWARCZ, S.L. Excessive Corporate Risk-Taking and The Decline of Personal Blame. In: Emory Law Journal, 2015, vol.65, p.538. Copyright © 2015 by Steven L. Schwarcz.

BARTELS, T.L. An Overview and Examination of the Prevention and Punishment of White-collar Crimes: A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Honors in the Major Program in Economics in the College of Business Administration and in The Burnett Honors College at the University of Central Florida Orlando, Florida, 2014, p.15. http://etd.fcla.edu/CF/CFH0004590/Bartels_Tyler_L_201404_BS.pdf (Accesat: 02.08.2016).

ЕЛФИМОВА, Е.И. Типология женщин, совершивших преступление, как разновидность криминалистической классификации. В: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция, 2012, № 2(17), с.263-268. (ISSN 2078-8495) http://www.volsu.ru/struct/generalservices/publish/vestniki/lastmagazine/ser-5-law-2-17-2012/6_%20Елфимова.pdf (Accesat: 11.06.2016).

ПИВОВАРОВА, Н.Н. Криминологическая характеристика лиц, совершивших криминальные банкротства. В: Научно-практический журнал «Общество и право», 2009, № 4(26), с.195.

СКАЛОН, А.Д. Личностные особенности и криминальное мышление у осужденных женщин. В: Сборник материалов Всероссийской юбилейной научно-практической конференции «Теоретические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии (к 85-летию Ю.Ф. Полякова)», состоявшейся 14-15февраля 2013 г. в ГОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет» и ФГБУ «НЦПЗ» РАМН / Под общей ред. Н.В.Зверевой, И.Ф.Рощиной. Москва, 2013, с.33-34. (ISBN978-5-94051-124-4)

http://www.psychiatry.ru/siteconst/userfiles/file/PDF/85polya.pdf (Accesat: 11.06.2016)

GOTTSCHALK, P. Women’s Justification of White-Collar Crime. In: International Journal of Contemporary Business Studies, 2013, vol.4, no.1, p.28. Copyright: BI Norwegian Business School. (ISSN 2156-7506). Available online at http://www.akpinsight.webs.com.

RUB J. Decision Theory – Renewing the Empirical study of Economic Behavior. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria „Ştiinţe sociale”), 2014, nr.8(78), p.181. (ISSN 1814-3199)

KOVAČIČ, V., BULC, V., BATTELINO, U. Intuitive Decision-Making – Changing Habits through New Business Approaches, Models and Solutions. http://www.fakulteta.doba.si/assets/Raziskovanje/Intuitive-decision-making-Changing-habits-through-new-business-approaches-models-and-solutions.pdf (Accesat: 13.10.2015)

JACOB, A. Economic Theories of Crime and Delinquency. In: Journal of Human Behavior in the Social Environment, 2011, vol.21, p.271.

RUB, J., GÎRLA, L. Psychological portrait of the white-collar offender: decision-making and rational choice. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.9(179), p.26. (ISSN 1811-0770)

ANIC, G. The Association between Personality and Risk Taking: A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Public Health Department of Epidemiology and Biostatistics. – United State of America: College of Public Health University of South Florida, 2007, p.6. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1604&context=etd (Accesat: 07.08.2016)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.