POLITICI FAMILIALE CU IMPACT ASUPRA COMPORTAMENTULUI REPRODUCTIV

Maria BULGARU, Oleg BULGARU

Abstract


În articolul de faţă sunt reflectate câteva aspecte ce ţin de implementarea politicilor familiale în Republica Moldova şi de necesitatea introducerii unui şir de schimbări care ar influenţa pozitiv comportamentul reproductiv al populaţiei. Studiul este axat pe rezultatele cercetării „Comportamentul reproductiv al femeilor din Republica Moldova”, realizate în decem­brie 2015 de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Carol din Praga (Republica Cehă) cu suportul financiar al Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare.

Rezultate cercetării evidenţiază un şir de factori (materiali, psihologici etc.) ce influenţează intenţia femeilor de a naşte copii. Cu toate acestea, femeile îşi doresc, aproape în măsură egală, să nască mai mulţi copii decât au la momentul actual. În condiţiile actualei crize socioeconomice, politice şi moral-spirituale prin care trece Republica Moldova, decizia de a naşte copii, fiind o chestiune autonomă a fiecărui individ, a fiecărei familii, este totuşi  de nerealizat fără o susţinere amplă, prin cele mai diverse măsuri (suport financiar, servicii etc.), din partea instituţiilor de stat. În alţi ter­meni, statul trebuie în mod activ să încurajeze natalitatea, să stimuleze naşterea în familii a celui de al doilea copil şi a următorilor.

FAMILY POLICIES WITH IMPACT ON THE REPRODUCTIVE BEHAVIOUR

 

This article reflects some aspects of the family policies implementation in Republicof Moldovaand the need to introduce a series of changes that would positively influence the reproductive behavior of the population. The study is focused on the results of the research "The Reproductive Behavior of Women in Moldova", conducted by the Faculty of Sociology, State University of Moldova, in partnership with the Charles University in Prague, Czech Republic, with the financial support of the Czech Development Agency in December 2015.

The results of this research highlight a number of factors - material, psychological, etc., that influence the intention of women to give birth to children. The women desire almost equally to have more children than they have today. Within current socio-economic, political and moral-spiritual crisis fromMoldova, the decision to give birth to children is a matter independent to each individual and each family. This decision is untenable without broad support through various measures (financial, services, etc.) from the state institutions.  By other terms, the state must actively encourage the natality and stimulate the birth of second and next children in families.


Keywords


family policy, reproductive behavior, maternity allowance, childbirth lump-sum grant, monthly allowance for childcare.

Full Text:

PDF

References


HOEM, J.M. The impact of public policies. In: Demographic Research, 2008, vol.19, art.10, p.249-260. [Accesat: 29.07.2015] Disponibil: http://www.demographic-research.org/ Volumes/Vol19/10/

STOCK, G. et al. (eds.) A Future with Children: Fertility and Development of Society in Germany, Austria, and Switzerland. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2012.

BASTEN, S., FREJKA, T. (co-ordinating authors). Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe. In: Barnet Papers in Social Research. WORKING PAPER 15-01, February 2015, p.38-39. [Accesat: 16.08.2015] Disponibil: https://www.spi.ox.ac.uk/fileadmin/ documents/PDF/150306_Barnett_Paper_15-01.pdf

Total Fertility Rate, 1970 and 2014. [Accesat: 29.06.2016] Disponibil: http://www.prb.org/DataFinder/Topic/ Rankings.aspx?ind=17; BULGARU, M., CHISTRUGA, I. Familia tânără. Aspecte ale adaptării la societatea în schimbare. Chişinău, 2015, p.331-344.

NEYER, G. Family Policies and Low Fertility in Western Europe. Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper WP 2003-021, p.14-33.

BULGARU, M., CHISTRUGA, I. Familia tânără. Aspecte ale adaptării la societatea în schimbare. Chişinău, 2015, p.137-290.

Maternity and child care dismissal protection period. [Accesat: 28.06.2015] Disponibil: http://www.coe.int/t/dg3/ familypolicy/Source/Figures%2010%20to%2012_Maternity%20leave.pdf

SAINSUS, V. Politica familiei în condiţiile de criză demografică: lacune, confuzii şi dileme. Chişinău, 2015, p.12.

Lege nr.289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigu¬rări sociale. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170.

Elaborarea metodologiei de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei struc¬tu¬rilor familiale în România, p.7-10. [Accesat: 10.04.2016] Disponibil: http://www.meipf.ro/pdf/ASE%20faza%20III.pdf

Ibidem, p.8,10.

SAINSUS, V. Politica familiei în condiţiile de criză demografică: lacune, confuzii şi dileme. Chişinău, 2015, p.6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.