CONCEPŢIA SUPERVIZĂRII ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ: MODELE PRACTICE ŞI PRINCIPII DE REALIZARE

Stela MILICENCO

Abstract


Supervizarea în domeniul asistenţei sociale este o activitate relativ nouă în Republica Moldova, care reprezintă oferirea suportului profesional personalului în scopul sporirii abilităţilor de lucru cu beneficiarii, asigurării eficienţei activităţii
şi prevenirii epuizării profesionale. Supervizarea poate fi circumscrisă conceptului de formare continuă, prin care este promovată dezvoltarea profesională a celui supervizat.

THE CONCEPT OF SUPERVISION WITHIN SOCIAL WORK: PRACTICAL PATTERNS AND PRINCIPLES OF ATTAINMENT

Supervision within social work represents a relatively new activity in theRepublicofMoldova, which means offering professional assistance to staff members with the aim of increasing working abilities with beneficiaries, ensuring activity efficiency and preventing professional burnout. Supervision may be circumscribed by the concept of continuous education, through which professional development of the supervised may be enhanced.


Keywords


supervision, assistential strategies, qualitative change, volunteer, beneficiaries, appreciative methods, social protectionism.

Full Text:

PDF

References


COJOCARU, Ş. Metode apreciative în asistenţa socială. Iaşi: Polirom, 2005. 223 p. ISBN: 973-46-0124-5

MINULESCU, M., LUCACIU, B. Condiţia supervizării în România, 2006. [Accesat: 30.10.2016]. Disponibil: http://www.supervizare.com/revista/revista_rom.pdf/

MUNTEAN, A. (coord.) Supervizarea. Aspecte practice şi tendinţe actuale. Iaşi: Polirom, 2007. 275 p.

ISBN: 978-973-46-0758-7

Mecanismul de supervizare în asistenţă socială. Aprobat prin Ordinul Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr.99 din 31.12.2008. 24 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.