VIOLENŢA DOMESTICĂ ÎN VIZIUNEA TINERILOR

Aliona ONOFREI

Abstract


În articol sunt analizate datele studiului Opinia tinerilor din Republica Moldova privitor la violenţa domestică desfăşurat în perioada 1-15 martie 2015, pe un eşantion de 120 de studenţi ai Universităţii de Stat din Moldova. Sunt prezentate opiniile studenţilor referitoare la violenţa în familie, cauzele ce stau la baza fenomenului dat, consecinţele, precum şi acţiunile tinerilor cu privire la combaterea acestui flagel.

DOMESTIC VIOLENCE IN VISION OF YOUNG PEOPLE

In the article the authors are analyzing the results of the study "Opinion of Moldovan youth regarding domestic violence." conducted on March 1–15th, on a sample of 120 students of Moldova State University. Here are presented the students’ opinion about their attitude regarding domestic violence, as well as causes underlying this phenomenon, consequences and actions of youth on combating this phenomenon.


Keywords


domestic violence, abuse, aggression, domestic violence victim, aggressor, social services.

Full Text:

PDF

References


PALADI, G., TABUICA, U., GAGAUZ, O. şi al. Familia: probleme sociale, demografice şi psihologice. Chişinău, 2005, p.198.

NEAMŢU, G., STAN, D. Asistenţă socială. Studii şi aplicaţii. Iaşi: Polirom, 2005, p.145.

Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, nr.45 din 01.03.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.55-56.

ZMUNCILĂ, L. Privire generală asupra fenomenului violenţei în familie. În: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale educaţiei”, 2007, p.118.

Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova. Chişinău: Nova prim SRL, 2011.

MACARI, N. Soluţii practice şi legale pentru victimele violenţei în familie. Chişinău, 2009, p.4.

NEAMŢU, G., STAN, D. Asistenţă socială. Studii şi aplicaţii. Iaşi: Polirom, 2005, p.150-151.

PAUNESCU, C. Agresivitatea şi condiţia umană. Bucureşti: Editura Tehnică, 1994, p.90.

PALADI, G., TABUICA, U., GAGAUZ, O. şi al. Familia: probleme sociale, demografice şi psihologice. Chişinău, 2005, p.118.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.