MĂSURI DE PREVENIRE CARE URMĂRESC REDUCEREA CERERII DE DROGURI ŞI A CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI

Angela MIRON

Abstract


Problematica drogurilor este şi va fi în permanenţă una dintre temele dominante ale vieţii sociopolitice nu doar din Republica Moldova, ci şi din întreaga lume, în dificila încercare de a găsi răspunsuri la multiplele şi complexele probleme legate de existenţa umană. Diversele surse de informare aduc constant la cunoştinţa opiniei publice faptul că, la nivel mondial, milioane de oameni au căzut pradă ,,morţii albe”, iar aria consumatorilor de droguri se extinde de la an la an. Potrivit unor estimări ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi INTERPOL, piaţa drogurilor ocupă locul secund după cea a armamentului, cu profituri de miliarde de dolari anual. Realitatea a demonstrat că flagelul drogurilor poate fi cu­noscut, controlat şi în bună parte prevenit. De aceea, sunt esenţiale atât măsurile de prevenire care urmăresc reducerea cererii de droguri, cât şi măsurile de prevenire a consumului de droguri.

PREVENTION MEASURES AIMED AT REDUCING DRUG DEMAND AND CONSUMPTION OF ILLICIT DRUGS

The issue of drugs is and will always be one of the dominant themes of socio-political life, not only in Moldova, but throughout the world, in the difficult attempt to find out the answers to the many and complex issues related to human existence. Various sources of information constantly bring to public knowledge that the world, millions of people have fallen prey to the white death and drug area extends from year to year. According to estimates by the United Nations and INTERPOL drug market ranks second after the weapons with profits of billions of dollars annually. Reality has shown that the scourge of drugs can be known, controlled and largely preventable. Therefore, both are essential preventive measures aimed at drug demand reduction and prevention of drug use.


Keywords


drug prevention, prevention, primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention.

Full Text:

PDF

References


Legea RM privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte sub-stanţe psihotrope, nr.713-XV din 6.12.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, pct.208.

LEFTER, A. Consumul de droguri. Impact asupra unei societăţi în tranziţie. Iaşi, 2013, p.106-107.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018, nr.1208 din 27.12.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38.

Legea RM cu privire la serviciile sociale, nr.123 din 18.06.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.541.

Legea RM privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, nr.129 din 08.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.593.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.