INFRACŢIUNI CE IMPLICĂ SEMNE DE EXTREMISM RELIGIOS: ASPECTE DE DREPT PENAL

Alexe JEFLEA, Victor MORARU

Abstract


În articol sunt abordate unele probleme ce ţin de clarificarea conceptului de extremism religios în legea penală astăzi în vigoare a Republicii Moldova. Cercetarea legii penale în materia identificării şi interpretării extremismului religios începe cu definirea acestui fenomen. S-a precizat că la baza extremismului religios se poziţionează stârnirea discordiei religioase. Autorii au demonstrat că sintagma „extremism religios”, fiind o noţiune criminologică şi politică, nu se regăseşte în nicio normă a Codului penal din Republica Moldova. S-a constatat că mai multe componenţe de infrac­ţiuni implică, într-un fel sau altul, religia. Nu toate aceste fapte sunt de conotaţie extremistă, însă toate au la bază ura sau intoleranţa religioasă ca motiv special al săvârşirii mai multor fapte penale ce implică semne de extremism religios. Totodată, s-a arătat că legea penală a Republicii Moldova nu acoperă toate formele de extremism, lista acestora fiind de fapt mai largă. Prin urmare, autorii au demonstrat necesitatea introducerii unor prevederi noi care ar incrimina şi alte fapte cu caracter extremist.

Criminal offences which involve signs of religious extremism: aspects of criminal law

This scientific research is dedicated to some questions which are linked to the clarification of the concept of religious extremism in the light of criminal legislation of theRepublicofMoldova. Exploration of the criminal legislation in the matter of identification and interpretation of the religious extremism begins from the definition of this phenomenon. There have been summarized that namely the provocation of religious disagreement constitutes the basis on the religious extremism. The authors have demonstrated that the expression “religious extremism” being a criminological and political concept, is absent in the modern criminal legislation of theRepublicofMoldova. There have been observed that a lot of criminal offences involve religion, but not all the misdeeds possess the extremist character. At the same time all of them are based on hatred and religious intolerance as a special criminal reason for commission of the majority of the criminal offences which involve signs of religious extremism. At the same time, there have been demonstrated that the modern criminal law of theRepublicofMoldovadoesn’t cover all of the forms of extremism, and its list is larger in fact. As a result, the authors have proved the necessity to update the legislation by means of introducing of several new provisions which will incriminate other misdeeds of extremist character.


Keywords


religious extremism, extremist activity, provocation of the religious disagreement, criminal offence of religious character, religious criminal offence, criminal offence which involve signs of religious extremism, criminal offence committed due to reliou

Full Text:

PDF

References


Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58.

ЗЕЛЕНИНА, О.В., СУСЛОНОВ, П.Е. Методика выявления признаков экстремизма. Процессуальные исследования (экспертизы) аудио-, видео- и печатных материалов (Научно-практическое пособие). Екатеринбург: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2009. 90 с.

БЕЛОВИНСКИЙ, Л.В. Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа. XVIII – начало XX вв. Москва, 2007, с.569. http://ponjatija.ru/node/4928 (Accesat: 28.10.2016)

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.145-151.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.